Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Vragen over Natuurlijk Schildklierhormoon (NSH), diagnose en artsen

 • Waarom zou ik overstappen naar Natuurlijk SchildklierHormoon?

  Synthetisch T4 hormoon zoals Thyrax Euthyrox, Eltroxin etc. geeft niet altijd het gewenste resultaat, er blijven dan klachten. T4 is feitelijk een préhormoon en wordt niet bij iedereen goed omgezet naar T3. T3 is het actieve hormoon en noodzakelijk voor het goed functioneren van lichaam en geest.
  Voor dit probleem is tegenwoordig toenemende aandacht en een oplossing is dan bijvoorbeeld om aanvullend T3 (zoals Cytomel) voor te schrijven. Maar er is een groep patiënten die noch op synthetisch T4, noch op de combinatie van T4 en T3 goed reageert. Voor hen kan natuurlijke schildkliermedicatie (NSH) de enige juiste medicatie blijken te zijn.
  De problematiek komt duidelijk naar voren in de ervaringen van patiënten, de in 2010 gehouden enquête en het in 2015 gehouden wetenschappelijk onderzoek van de Hogeschool van Utrecht

 • Mijn arts zegt dat mijn bloedwaarden goed zijn maar ik heb klachten die op schildklierproblemen duiden. Hoe kan dat?

  Het blijkt dat serum waarden, TSH, T4 die voldoen aan de gestelde normaalwaarden niet altijd de zekerheid geven dat er van hypothyreoïdie geen sprake zou zijn. Daarom bestaat de mogelijkheid dat schildklierdeficiëncy door artsen niet wordt herkend.
  Er is inmiddels op het internet een uitgebreide patiënten community met een grote overeenkomst t.a.v. een gemiste of verkeerd gestelde diagnose, waarbij het voornaamste diagnostisch middel de TSH bepaling was.
  In het belang van alle (en potentiële en toekomstige) schildklierpatiënten is het noodzakelijk een alternatief te ontwikkelen voor de TSH test, die in vele gevallen te kort schiet bij het stellen van een juiste diagnose. Bij diagnostisering blijft het van het grootste belang aandacht te schenken aan zowel lichamelijke als psychische symptomen die op hypo- of hyperthyreoïdie kunnen wijzen
  U vind hier een aantal artikelen die verder ingaan op deze problematiek

 • Ik twijfel tussen natuurlijk en synthetisch hormoon. Wat is het verschil?

  Synthetisch T4 hormoon zoals Thyrax Euthyrox, Eltroxin etc. bevat alleen T4 levothyroxine(natrium).
  T4 is feitelijk een préhormoon en wordt niet bij iedereen goed omgezet naar T3. T3 is het actieve hormoon en noodzakelijk voor het goed functioneren van lichaam en geest.
  Het heeft dus als nadeel dat het lang niet bij iedereen goed werkt en dat veel patiënten met diverse klachten en symptomen blijven zitten die eigenlijk bij hypothyreoïdie horen. Dit ondanks dat de bloedwaarden door het gebruik van het synthetisch hormoon voldoen aan de gestelde normaalwaarden.
  Synthetisch heeft het voordeel dat iedere arts het voorschrijft en dat de medicatie vergoed wordt door de verzekering.
  Natuurlijk schildklierhormoon bevat zowel T4 als T3, T2, T1 en T0 en is daarmee meer een afspiegeling van wat je lichaam zelf maakt dan het synthetische hormoon. Voor een grote groep patiënten die met diverse klachten en symptomen blijven zitten die eigenlijk bij hypothyreoïdie horen kan dit het enige juiste medicijn blijken te zijn. Dit wordt ook aangetoond in deze enquête en het probleem komt ook duidelijk tot uiting in dit wetenschappelijk onderzoek van de HvU
  Nadeel is dat het niet wordt vergoed door de verzekering en dat lang niet iedere arts het wil voorschrijven.
  Niet iedereen is gelijk. Waar het om gaat is dat de patiënt een keuze moet kunnen hebben en die medicatie moet kunnen krijgen die voor hem of haar de beste uitwerking heeft. Ofwel alleen T4, synthetisch T4 en T3, dan wel een natuurlijk schildklierpreparaat of een mix van een natuurlijk schildklierpreparaat met T4.
  U vindt hier en hier artikelen die dieper ingaan op de verschillen.

 • Kan ik zelf nagaan of ik een schildklierprobleem heb?

  Wij raden altijd aan om de klachten te bespreken met een arts die goed bekend is met de problematiek. Het is daarbij van belang om altijd goed naar de klinische klachten en symptomen te kijken.
  De schildklier functioneert als de thermostaat van het lichaam
  Daarom kunt u zelf met de temperatuurmethode van Broda Barnes kijken of uw ochtendtemperatuur wel de juiste waarde heeft. Staat de thermostaat te laag, een temperatuur onder 36,5 C (37.0 C rectaal) dan is dat een sterke aanwijzing voor een traag werkende schildklier.

 • Kunt u me vertellen of ik een schildklierprobleem heb?

  De VGNS gaat niet op de stoel van de arts zitten en geeft dus geen medische adviezen. U kunt de lijst met klachten & symptomen inzien, ook kunt u zelf met de temperatuurmethode van Broda Barnes kijken of uw ochtendtemperatuur wel de juiste waarde heeft. Wellicht herkent u zich in de ervaringsverhalen van patiënten. Maar voor een uiteindelijke diagnose kunt u het best een terzake kundige arts raadplegen. Deze kan als dat nodig is ook NSH voorschrijven

 • Hoe kom ik aan Natuurlijk Schildklierhormoon?

  Natuurlijk Schildklierhormoon (NSH) is een geneesmiddel en wordt daarom altijd voorgeschreven door een arts. Met het recept dat de arts voorschrijft kunt u het medicijn bij de apotheken op deze pagina verkrijgen.

 • Kan ik mijn huisarts of specialist vragen NSH voor te schrijven?

  Wanneer uw huisarts of specialist niet bekend zijn met NSH zullen ze zich meestal houden aan het reguliere protocol en het middel niet voorschrijven. Er zijn echter artsen die meewerken, vragen is dus altijd een optie!
  U kunt uw arts eventueel van de nodige info voorzien middels de VGNS informatiefolder of via een PDF van de artikelen De Gemiddelde Patiënt bestaat niet! en/of Medicatie een reis door de tijd. De link naar de PDF staat onderaan in de artikelen.

 • Hoe vind ik een arts die Natuurlijk Schildklierhormoon voorschrijft?

  Natuurlijk SchildklierHormoon of Thyreoïdum valt onder de wet op geneesmiddelen en moet daarom altijd door een arts worden voorgeschreven. De VGNS heeft een lijst met artsen die bekend zijn met het middel en dit voorschrijven. Deze lijst is mede op verzoek van een aantal artsen alleen toegankelijk voor leden. U kunt ook zelf op het internet zoeken.

 • Wat voor soort artsen staan er op de artsenlijst?

  Alle artsen op onze artsenlijst zijn bekend met de schildklierproblematiek en speciaal bij patiënten die klachten blijven houden ondanks dat huisarts of specialist aangeeft dat de bloedwaarden goed zijn. Vrijwel al deze artsen stellen de diagnose met aanvullend protocol
  Alle complementaire artsen zijn ook gewoon arts met daarnaast een specialisatie, bijvoorbeeld als natuurarts. Als een natuurarts geen artsentitel heeft mag hij of zij geen schildklierhormoon voorschrijven en is het dus eigenlijk geen arts maar een therapeut.

 • Waarom schrijft niet iedere internist Natuurlijk Schildklierhormoon voor?

  Niet iedere arts of internist is bekend met NSH. Een  arts of internist die niet voldoende kennis heeft van een geneesmiddel zal dat niet zomaar voorschrijven.

 • Wat is nu de juiste naam van het medicijn; Natuurlijk Schildklierhormoon, Thyreoïdum of nog iets anders?

  De benaming varieert: Natuurlijk Schildklierhormoon, NSH, dierlijk schildklierhormoon, natuurlijk schildklierpoeder, thyroid en de officiële Latijnse naam: Thyreoïdum
  Bij de VGNS gebruiken we Natuurlijk SchildklierHormoon, NSH en Thyreoïdum waarmee dus dezelfde stof wordt bedoeld.

 • Mijn arts zegt dat Natuurlijk Schildklierhormoon gevaarlijk is, is dat waar?

  Nee dat is niet waar. U vindt hier de gehele geschiednis van Natuurlijk Schildklierhormoon inclusief de kritiek daar op. VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen. Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd. Ook nu blijkt het een zeer effectief alternatief voor een groot aantal patiënten

 • Hoe kan ik overstappen naar NSH

  Op het besloten gedeelte voor VGNS leden vindt u het document Protocollen Schildklierhormoongebruik. In dit document staat ook te lezen hoe je kunt overstappen van synthetisch T4 (Thyrax of Euthyrox) naar Natuurlijk Schildklierhormoon. Veranderen van medicatie doet u natuurlijk altijd in samenspraak met uw arts.

 • Hoeveel mensen gebruiken NSH in Nederland, is dit (ongeveer) bekend?

  In Nederland gebruiken 10.000 tot 15.000 mensen Natuurlijk Schildklierhormoon.

 • Wordt NSH door mijn verzekering vergoed?

  Helaas valt NSH (monenteel) niet onder de basisvergoeding van geneesmiddelen. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Dat dient men zelf na te vragen. VGNS vindt dat het niet vergoeden van NSH het gezondheidsbelang van veel patiënten duidelijk onrecht aandoet en maakt zich sterk om het middel weer onder de basisvergoeding van geneesmiddelen te laten vallen.

Vragen over de VGNS website

 

 • Ik ben lid geworden hoe kan ik inloggen op de VGNS website?

  Nadat uw betaling van het lidmaatschap is ontvangen zal de webmaster een account voor u aanmaken. Dit duurt een paar dagen tot maximaal een week. U ontvangt dan een email vanaf de website met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord. U logt daarmee in op deze pagina

 • Ik wil inloggen maar wordt geblokkeerd, wat moet ik doen.

  Dit kan  gebeuren als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet goed heeft ingevuld. De website blokkeert u nadat u 3x een verkeerde gebruikersnaam en/of wachtwoord hebt ingevuld. Na 12 uur wordt de blokkering automatisch opgeheven. Blijft u problemen houden neem dan even contact op met de webmaster

 • Ik heb een andere vraag over de VGNS website

  Voor alle overige vragen over de VGNS website neemt u contact op met de webmaster

Stond uw vraag er niet tussen?

neem dan svp contact op via deze pagina

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!