Medicatie

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Internationale consensus hormoontherapie

on zaterdag, 30 november 2013.

De leden van de Consensus Group of Experts of the International Hormone Society hebben richtlijnen opgesteld voor de behandeling van hypothyreoïdie. Gesteld wordt dat de arts en patiënt vrije keuzen moeten hebben wat betreft de medicatie, hetzij alleen synthetisch T4, hetzij een combinatie met T3, hetzij een natuurlijk schildklierhormoon. Deze behandelrichtlijn (consensus)  is inmiddels via internet door 1599 artsen onderschreven.

De consensus vindt u hier

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!