Medicatie

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Enquête: 96,2% patiënten geeft aan zich duidelijk beter te voelen

on zondag, 02 maart 2014.

De enquête toont aan dat een verbod van de IGZ op de aflevering van thyreoïdum, c.q. natuurlijk schildklierhormoon in strijd is met het gezondheidsbelang van grote aantallen patiënten.

In totaal  namen 391 patiënten deel. Alle patiënten werden behandeld met natuurlijk schildklierhormoon

 • 391 patiënten
 • 376 patiënten zijn duidelijk verbeterd (=96,2 %)
 • 15 patiënten zijn (tot nu toe) niet verbeterd (= 3.8%)
 • 7   patiënten hebben spijt te zijn gestopt met NSH (=1.8%)
 • 7   patiënten zijn gestopt wegens ontbrekend resultaat (= 1.8%)


Leest u verder voor de volledige enquête

Enquête Natuurlijk Schildklierhormoon in opdracht van de ABNG-2000

door L. Kunst
21 april 2010

De enquête werd gehouden ter ondersteuning van de actie t.b.v. behoud thyreoïdum, welke werd gevoerd in de winter van 2009/2010. Deze actie werd gestart nadat de Rivierenapotheek in Amsterdam een afleveringsverbod werd opgelegd door de IGZ. Dit initiële verbod werd gevolgd door een afleveringsverbod aan de Wilhelmina-apotheek in Utrecht.
Een algeheel verbod op natuurlijk schildklierhormoon dreigde.

  1. De enquête toont aan dat een verbod van de IGZ op de aflevering van thyreoïdum, c.q. natuurlijk schildklierhormoon in strijd is met het gezondheidsbelang van grote aantallen patiënten
  2. heeft op zichzelf geen wetenschappelijke pretenties
  3. is een gegronde reden voor wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van natuurlijk schildklierhormoon in de behandeling van hypothyreoïdie.

Respons op de enquête

 • Aantal verstuurde vragenlijsten: 507
 • Valt buiten de enquête:     35
 • Aantal potentiële deelnemers: 472
 • Aantal deelnemers: 399
 • Respons percentage: 84.5%

Verzamelen mailadressen

 • via de behandelende artsen
 • via de natuurapotheek
 • via de patiënten coördinator van de actie t.b.v. behoud thyreoïdum

Leeftijden patiënten

 • Gemiddelde leeftijd 50 jaar
 • Maximum leeftijd 81 jaar
 • Minimum leeftijd 22 jaar

Geslacht

 • 359 vrouwen
 • 34 mannen

Diagnose hypothyreoïdie voor dat natuurlijk schildklierhormoon werd voorgeschreven

 • 192x gesteld door huisarts /specialist
 • 201x niet gesteld door huisarts /specialist

Patiënten waarbij de diagnose hypothyreoïdie was gesteld door huisarts/specialist

Duur van de reguliere behandeling met synthetisch hormoon voordat met natuurlijk schildklierhormoon werd gestart bij de 174 van de 192 patiënten

 • 147 langer dan 6 maanden
 • 21 tussen 3 en 6 maanden
 • 6  minder dan 3 maanden

Resultaat  van  deze groep:

 • In 171 gevallen was de behandeling met natuurlijk schildklierhormoon succesvol
 • In 3 gevallen niet

Van deze groep van 174 patiënten zijn 8 patiënten gestopt met natuurlijk schildklierhormoon:

 • 3 patiënten stopten onder druk van huisarts of specialist hoewel ze baat hadden bij natuurlijk schildklierhormoon; ze hebben spijt te zijn gestopt
 • 2 patiënten zijn gestopt omdat hun klachten helemaal verdwenen zijn
 • 3 patiënten zijn gestopt omdat hun klachten niet verbeterden.

Totale aantal behandelingen met Natuurlijk Schildklier Hormoon

 • 391 patiënten
 • 376 patiënten zijn duidelijk verbeterd (=96,2 %)
 • 15 patiënten zijn (tot nu toe) niet verbeterd (= 3.8%)
 • 7   patiënten hebben spijt te zijn gestopt met NSH (=1.8%)
 • 7   patiënten zijn gestopt wegens ontbrekend resultaat (= 1.8%)

Voorschrijvend arts

 • Eigen huisarts 44 (=11%)
 • Natuurarts 233 (=59%)
 • Medisch specialist 77 (=20%)
 • Andere arts (o.a. MBOG) 39 (=10%)

N.B. de voorschrijvend arts is niet in alle gevallen dezelfde arts/specialist die de diagnose hypothyreoïdie heeft gesteld.

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!