Medicatie

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Medicatie bij te lage schildklierwerking

Is de diagnose hypothyreoïdie, te lage schildklierwerking, gesteld dan volgt behandeling met schildklierhormoon. Dat was tot eind jaren tachtig een natuurlijk hormoon. Aanvankelijk, sinds 1928, was er alleen een natuurlijk dierlijk schildklierhormoon op de markt. Dit hormoon bevat zowel T4, T3, T2, T1 en T0.
De Wet op de Geneesmiddelenvoorziening uit 1963 schrijft voor bij geneesmiddelen de samenstelling exact te vermelden. Dat is bij natuurlijk schildklierhormoon niet goed mogelijk en leidde in 1987 tot de consensus dat voortaan het synthetische schildklierhormoon T4 de standaardmedicatie zou zijn. Synthetisch schildklierhormoon T4 (levothyroxine) is bekend onder de merknamen Thyrax, Euthyrox, Eltroxin etc. Er staan momenteel ruim 60 preparaten geregistreerd met levothyroxine (natrium) als werkzaam bestanddeel. Over deze medicatie vindt u op het internet ruim informatie en bijsluiters.

Niet het gewenste resultaat

Het synthetische schildklierhormoon T4 geeft echter lang niet altijd het gewenste resultaat. De reden daarvan is dat T4 niet bij iedereen goed wordt omgezet naar het actieve hormoon T3.
T3 is het hormoon dat nodig is voor het goed functioneren van ons lichaam en onze geest.
Voor dit probleem is tegenwoordig toenemende aandacht en een oplossing is dan bijvoorbeeld om aanvullend T3 (Cytomel) voor te schrijven. Maar er is een groep patiënten die noch op synthetisch T4, noch op de combinatie van T4 en T3 goed reageert. Voor hen kan natuurlijke schildkliermedicatie de enige juiste medicatie blijken te zijn.

Verbod op Natuurlijk schildklierhormoon.

In de winter van 2009/2010 werd de Rivierenapotheek in Amsterdam een afleveringsverbod  opgelegd door de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ). Dit initiële verbod werd gevolgd door een afleveringsverbod aan de Wilhelmina-apotheek in Utrecht.
Een algeheel verbod op natuurlijk schildklierhormoon dreigde.

Verschillende gedupeerden ondernamen actie. Er werden patiënten brieven verzameld, gericht aan de IGZ, met het dringende verzoek om dit natuurlijk schildklierhormoon te behouden. U kunt hier een aantal brieven nalezen.

Ter verdere ondersteuning van de actie werd een enquête gehouden onder patiënten. Dat natuurlijke schildkliermedicatie in ieder geval voor een groep patiënten tot betere resultaten leidt bewijzen de uitkomsten van een enquête. De uitkomsten van deze enquête vindt u in het artikel hieronder.

In het essay Schildkliermedicatie, natuurlijk of synthetisch wordt ingegaan op de verschillen tussen beide vormen van schildkliersuppletie.

Voor ervaringen van artsen met de behandeling met natuurlijk schildklierhormoon zie deze pagina.

Let op: Natuurlijk SchildklierHormoon of ThyreoïdumThyreoïdum valt onder de wet op geneesmiddelen en moet daarom altijd door een arts worden voorgeschreven. De VGNS heeft een lijst met artsen die bekend zijn met het middel en dit voorschrijven, deze lijst is mede op verzoek van een aantal artsen alleen toegankelijk voor leden.

Enquête: 96,2% patiënten geeft aan zich duidelijk beter te voelen

on zondag, 02 maart 2014.

De enquête toont aan dat een verbod van de IGZ op de aflevering van thyreoïdum, c.q. natuurlijk schildklierhormoon in strijd is met het gezondheidsbelang van grote aantallen patiënten.

In totaal  namen 391 patiënten deel. Alle patiënten werden behandeld met natuurlijk schildklierhormoon

  • 391 patiënten
  • 376 patiënten zijn duidelijk verbeterd (=96,2 %)
  • 15 patiënten zijn (tot nu toe) niet verbeterd (= 3.8%)
  • 7   patiënten hebben spijt te zijn gestopt met NSH (=1.8%)
  • 7   patiënten zijn gestopt wegens ontbrekend resultaat (= 1.8%)


Leest u verder voor de volledige enquête

Schildkliermedicatie; synthetisch of natuurlijk.

on maandag, 03 maart 2014.

door Anneke Spaaks

Aanvankelijk, sinds 1928, was er alleen een dierlijk schildklierhormoon op de markt. Dit hormoon bevat zowel T4, T3, T2, T1 en T0. In 1987 werd consensus bereikt om het preparaat te vervangen door een synthetisch middel dat alleen T4 bevat.
Over het algemeen vinden artsen dat chemisch T4 beter gestandaardiseerd kan worden en op exacte wijze kan worden gedoseerd. Zij gaan er bovendien vanuit dat synthetisch T4 in het lichaam voldoende wordt omgezet in het actieve T3.
Synthetische schildklierhormonen zijn bijvoorbeeld Thyrax, Euthyrox, Eltroxin en Levothyroxinun.

Betere werking nooit aangetoond

Deze synthetische schildkliermedicatie is de medicatie die artsen momenteel standaard voorschrijven. Er is echter nooit aangetoond dat deze huidige keuze van medicatie effectiever zou zijn in het behandelen van klachten en symptomen bij schildklierziekten dan een natuurlijk middel.
Evenmin is wetenschappelijk aangetoond dat natuurlijk schildklierhormoon (Thyranon, Thyreoïdum of Armour Thyroid) minder effectief zou zijn dan de synthetische medicatie.

Standpunt Inspectie voor de Gezondheidszorg

on maandag, 06 oktober 2014.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarschuwt dat bij het voorschrijven en het ter hand stellen van het middel thyreoïdeum, schildklierpoeder van dierlijke herkomst, aan kwaliteitseisen voldaan moet worden.

Voor de behandeling van hypothyreoïdie wordt thyreoïdeum soms nog ingezet. Aanleiding voor deze waarschuwing is een signaal dat de inspectie ontving over een patiënt die hoogstwaarschijnlijk als gevolg van ongecontroleerd thyreoïdeumgebruik ernstige osteoporose en hartklachten ontwikkelde.

Internationale consensus hormoontherapie

on zaterdag, 30 november 2013.

De leden van de Consensus Group of Experts of the International Hormone Society hebben richtlijnen opgesteld voor de behandeling van hypothyreoïdie. Gesteld wordt dat de arts en patiënt vrije keuzen moeten hebben wat betreft de medicatie, hetzij alleen synthetisch T4, hetzij een combinatie met T3, hetzij een natuurlijk schildklierhormoon. Deze behandelrichtlijn (consensus)  is inmiddels via internet door 1599 artsen onderschreven.

De consensus vindt u hier

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!