De ledendag 2020 wordt vanwege de problemen met het coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld

Dit is voor de gehele dag, dus zowel voor de ledenvergadering als voor de lezing in het middagprogramma van toepassing.
Leden ontvangen per mail een uitnodiging zodra een nieuwe datum bekend is.

 

Programma Ledendag 2020

Programma Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 april 2020

Locatie:

Zaalverhuur 7 (website)
Boothstraat 7
Utrecht Centrum
routebeschrijving onder aan de pagina

Ochtendprogramma en lunch zijn alleen toegankelijk voor leden en na aanmelding.

U kunt hier inschrijven

Ochtendprogramma

10.30 - 11.00 Ontvangst met koffie/thee

11.00 - 12.00 Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2019
 4. Kascommissie en financieël jaarverslag 2019
 5. (Her)benoeming bestuursleden
  B.Knoop algemeen bestuurslid, aftredend en herkiesbaar
 6. Leden bijpraten over de (bestuurs)activiteiten van het afgelopen jaar
  • Contactmomenten met de Richtlijncommissie en Natuurapotheek
  • Bijdrage VGNS aan de opleidingen van Hormoon Community Nederland
  • Workshop 'De regie in eigen hand' voor leden met een hypo. (S. Koerselman)
  • Adviesvragende leden
  • Integratie financiẽle- en ledenadministratie
  • Vrijwilligers voor website en ledenadministratie
 7. Bespreking jaarplan 2020
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

12.00 - 13.30 lunch (alleen voor leden)

Middagprogramma voor leden en niet-leden

Het middagprogramma is alleen toegankelijk na aanmelding

Let op meld u tijdig aan, het aantal plaatsen is beperkt, vol = vol!

Vanaf 13.00 uur inloop

13.30 Welkom en opening door voorzitter VGNS

13.35 – 15.00 Lezing Emar F. Vogelaar met gelegenheid tot stellen van vragen

15.00 – 16.30 Drankje en afsluiting

alle tijden onder voorbehoud!

Houd a.u.b. de website in de gaten

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!