Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Programma Ledendag 2019

Programma Algemene Ledenvergadering op zaterdag 30 maart 2019

Locatie:

Zaalverhuur 7 (website)
Boothstraat 7
Utrecht Centrum
routebeschrijving

Ochtendprogramma en lunch zijn alleen toegankelijk voor leden en na aanmelding.

De aanmelding gaat medio februari van start

Ochtendprogramma (voorlopig)

10.30 - 11.00 Ontvangst met koffie/thee

11.00 - 12.00 Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 1 april 2018
 4. Kascommissie
 5. (Her)benoeming bestuursleden
  J.Koning, secretaris
  P. van Velden, secretaris
  M van de Kreeke, penningmeester, aftredend en herkiesbaar
 6. Vaststellen financieel jaarverslag 2018
 7. Bespreking jaarverslag 2018
 8. Bespreking jaarplan 2019
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

12.00 - 13.30 lunch (alleen voor leden)

Middagprogramma voor leden en niet-leden (voorlopig)

Het middagprogramma is alleen toegankelijk na aanmelding

Let op meld u tijdig aan, het aantal plaatsen is beperkt, vol = vol!

Vanaf 13.00 uur inloop

13.30 Welkom en opening door voorzitter VGNS

13.35 – 15.00 Lezing F.Sips

15.00 – 16.30 Drankje en afsluiting

alle tijden onder voorbehoud!

Houd a.u.b. de website in de gaten

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!