Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Ledendag 2019

 Op 30 maart 2019 houdt de VGNS in Utrecht haar jaarlijkse ledendag.

VGNS jaarvergadering 2014

Ochtendprogramma

VGNS ledenvergadering, alleen toegankelijk voor leden (zie agenda)

Middagprogramma

De VGNS heeft zoals gebruikelijk voor het middagprogramma een interessante spreker uitgenodigd, Frank Sips.

Frank was als chemisch analist in de medicijnindustrie werkzaam.
Hij kent vanuit zijn vakgebied exact het verschil tussen synthetisch schildklierhormoon en het natuurlijk schildklierhormoon, in chemisch en bio-chemisch opzicht.
Deze verschillen zijn zodanig groot dat het niet bepaald merkwaardig is dat grote groepen patiënten bij gebruik van levothyroxine (synthetisch schildklierhormoon) niet goed ingesteld raken en klachten blijven houden. Dit ondanks dat deze patiënten goede waardes in de diverse bloedwaarden testen hebben.
Thyreoidum (natuurlijk schildklierhormoon) is namelijk een unieke grondstof met vele inhoudstoffen en heeft een bijzondere complexe natuurlijke werkzame matrix die niet is na te maken (dat geldt overigens voor iedere natuurlijke grondstof). Hoogwaardige natuurlijke grondstoffen zijn niet te evenaren door een of andere synthetische grondstof (of meerdere synthetische grondstoffen tesamen) in therapeutisch effect, in het hebben van zo min mogelijk bijwerkingen en in bio-equivalentie van alle werkzame stoffen van de complexe natuurlijke matrix. Een geneesmiddel gemaakt met de werkzame grondstof thyreoidum kan biologisch niet door een generiek geneesmiddel geëvenaard worden, aangezien men dus niet in staat is een dergelijk complex generiek geneesmiddel te maken.
Kortom; eigenlijk niet zo verwonderlijk dat synthetisch schildklierhormoon niet voor iedere patiënt het juiste middel is.

Daarnaast is Frank ook in de persoonlijke sfeer bekend met wat het betekent als mensen in je omgeving niet goed ingesteld raken op het synthetisch schildklierhormoon.
Kortom een zeer interessante spreker met een brede achtergrond.

Na de lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

 
De welbekende uitgever Succesboeken zal aanwezig zijn met een boekentafel met diverse publicaties die bij de onderwerpen aansluiten.
www.succesboeken.nl
 
Voor zowel het ochtend als middagprogramma is een inschrijving nodig.
de inschrijving gaat medio februari 2019 van start
 

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!