Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Programma Ledendag 2018

Programma Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 maart 2018

Locatie:

Zaalverhuur 7 (website)
Boothstraat 7
Utrecht Centrum
routebeschrijving

Ochtendprogramma en lunch alleen toegankelijk voor leden en na aanmelding.

Ochtendprogramma

10.30 - 11.00 Ontvangst met koffie/thee
11.00 - 12.00 Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 1 april 2017
 4. Kascommissie
 5. (Her)benoeming bestuursleden
  R.W.J. Thuring, voorzitter, aftredend
  A.R. Oosterhof, plaatsvervangend voorzitter, thans voor te dragen als voorzitter
  B. Knoop, algemeen bestuurslid, aftredend en herkiesbaar
 6. Vaststellen financieel jaarverslag 2017
 7. Bespreking jaarverslag 2017
 8. Bespreking jaarplan 2018
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

12.00 - 13.30 lunch (alleen voor leden)

Middagprogramma voor leden en niet-leden

Middagprogramma alleen toegankelijk na aanmelding

Let op meldt u tijdig aan, het aantal plaatsen is beperkt, vol = vol!

Vanaf 13.00 uur inloop

13.30 Welkom en opening door voorzitter VGNS

13.35 – 14.30 Lezing dr. Ellen Molenwijk

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 16.15 Lezing Drs. Edwin Lipperts

16.15 – 17.00 Drankje en afsluiting

programma als PDF

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!