Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Ledendag 2018

 Op 10 maart 2018 houdt de VGNS in Utrecht haar jaarlijkse ledendag.

VGNS jaarvergadering 2014

Ochtendprogramma

VGNS ledenvergadering, alleen toegankelijk voor leden (zie agenda)

Middagprogramma

De VGNS heeft 2 bekende sprekers uitgenodigd:

Ellen Molenwijk
Senior onderzoeker, lectoraat Innovaties van Zorgverlening in de Farmacie, aan de Hogeschool Utrecht en onderzoeksleidster van de grote landelijke hypothyreoïdie enquête. Zij zal verslag doen van de uitslagen en statistische verwerking van de omvangrijke enquête waarin o.a. gevraagd werd naar de kwaliteit van leven van hypothyreoïdie patiënten, de ervaringen met de behandelend artsen en de gebruikte medicatie.
In een tussenreportage werd de hoogste tevredenheid qua medicatie gerapporteerd over NSH, het natuurlijk schildklierhormoon.
kijk ook hier
 
Edwin Lipperts
apotheker van de Natuurapotheek, de magistrale bereider van Thyreoïdum.
In zijn lezing zal hij o.a. ingaan op de recente prijsverhogingen van thyreoïdum veroorzaakt door extreme prijsverhogingen van de grondstof van inmiddels meer dan 1000 %. Zijn plannen om zelf “de boer op te gaan”,  dit om in de toekomst niet meer afhankelijk te zijn van de monopolie positie van de momenteel enige leverancier van de grondstof in de wereld.
Edwin is inmiddels in overleg met de vereniging van biologisch werkende varkensboeren om te onderzoeken of de grondstof hier in Nederland geproduceerd kan worden.
Naast alle info over het Natuurlijk schildklierhormoon zelf zal Edwin een gedeelte van de lezing reserveren voor info over vitamines/mineralen waar je op moet letten afhankelijk van je klachten.
Aanvullend daarop is er een presentatie  over de mogelijke aanvullende labbepalingen die je zou kunnen laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen, vooral bij moeilijk instelbare patiënten.
 
De welbekende uitgever Succesboeken zal aanwezig zijn met een boekentafel met diverse publicaties die bij de onderwerpen aansluiten.
www.succesboeken.nl
 
Voor zowel het ochtend als middagprogramma is een inschrijving nodig.
 

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!