Ervaringsverhalen en Patiëntenbrieven

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Ik voel mij weer 'terug in mijn lijf'

on vrijdag, 14 februari 2014.

Brief aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Ik ben een vrouw van 63 jaar(geboren 1948) en lijd aan een te langzaam werkende schildklier,hypothyreoïdie.

Deze ziekte  werd bij mij vastgesteld in 2007 , nadat ik vele jaren  rondgelopen had met tal van lichamelijke en vooral psychische klachten:  extreme vermoeidheid,kouwelijkheid, doofheid, vochtophopingen,blauwe plekken, allergieën, vruchtbaarheidsproblemen, geheugen- en concentratiestoornissen, stemmingswisselingen, angststoornissen, traagheid, depressiviteit.

Uiteindelijk werd ik  na een angstpsychose in 1992 opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar ik zes maanden heb doorgebracht. Daar kreeg ik grote hoeveelheden medicatie voorgeschreven  met vervelende bijwerkingen. Met de  schildklierwaarden tsh: 3.0   4.1 12.7 8.7 werd niets gedaan. Geen verder onderzoek door bv internist. Lithium in de vorm van litarex werd voorgeschreven. Dit bleek een funeste uitwerking op de schildklier te veroorzaken

Pas in 1999 werd door een internist (verbonden aan de toenmalige psychiatische kliniek)uitgebreid onderzoek gedaan naar mijn  schildklierwaarden. Hij constateerde dat de schildklierfuncties toen al (in 1992!)net zo afwijkend waren als op dat moment. Hij zei” helaas heb ik haar nooit gezien”. Een gemiste diagnose: een psychische stoornis door  somatische afwijking hypothyreoidie!

Hij schreef 50 mcg.thyrax voor, per 2 weken verhogen met 25 mcg tot onderhoudsdosis 125mcg.De huisarts schreef mij naderhand ook thyrax voor.
De schildklierwaardes waren in de loop der jaren nooit goed.

In 2007 besloot ik onder medische begeleiding te stoppen met het gebruik van lithium vanwege de vele nare bijwerkingen. Eerdere pogingen tot afbouw in 1994 en 1998 waren niet goed uitgepakt:de depressies en angststoornissen keerden terug. Eind december was ik  afgebouwd met lithium, maar niet geminderd met thyrax (150mg).Artsen  hadden mij daarover niet ingelicht. De tsh waarden vlogen omhoog: 24.99, 34.19 tot 39.89 in november 2007.Een anaestesist die ik raadpleegde over  mijn  klachten, doordat ik twee   voetoperaties moest ondergaan, constateerde  schildklierproblemen.

In november 2007 stopte ik met schildkliermedicatie. Eind december kwamen de depressieve klachten terug. In februari startte ik weer met een langzame opbouw met  thyrax-medicatie. Doordat de angststoornissen verhevigd terugkwamen kreeg ik anti-depressiva in de vorm van efexor voorgeschreven.
Gedurende deze periode verdiepte ik mij in schildklierklachten via internet en kwam bij patiëntenvereniging Hypomaarniethappy uit. Dat resulteerde in consulten bij dr.Hibbeln,homeopathisch arts. Zij constateerde, middels een uitgebreid urine-onderzoek, een conversieprobleem van mijn schildklier: de omzetting van t4 naar t3.De t3/t4 ratio is laag.

Dr.Hibbeln verwees mij door naar dr.Linschoten in Utrecht. Deze arts voor preventieve-orthomoleculaire-en natuurgeneeskunde startte vanaf begin april 2009 de behandeling met natuurlijk thyroid hormoon: tweemaal daags 2 thyreoidum capsules  van 15 mg(via Rivierenapotheek Amsterdam)en 1 maal daags 25 mg thyrax.In de periode april-mei heb ik efexor afgebouwd.(ik gebruikte 4 tabletten van 75mg).Hierna ben ik onder behandeling geweest van dr.K.van Wetten,orthomoleculair arts, als opvolgster van dr. Van Linschoten.Naast uitgebreide voedingsadviezen,het voorschijven van voedingssupplementen ging zij door met de thyreoidum therapie.

Sinds augustus van dit jaar,2009, is mijn lichamelijke, maar vooral mijn psychische gezondheid  sterk  verbeterd. Ik heb weer volop energie, goed slaappatroon,geen stemmingsstoornissen. Ik voel mij weer 'terug in mijn lijf'.
De concentratiestoornissen zijn verdwenen. De traagheid en vermoeidheid zijn weg.
Bij een jarenlange behandeling met uitsluitend t4(thyrax) heb ik geen enkel baat gehad.
Het moge u duidelijk zijn ,dat ik thyreoidum voor geen prijs meer wil missen.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!