Ervaringsverhalen en Patiëntenbrieven

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Eindelijk werd er naar mij geluisterd. Mijn klachten werden serieus genomen.

on vrijdag, 14 februari 2014.

Ik ben 56 jaar oud, heb ’n lieve begripvolle man, drie kinderen en op dit moment 4 kleinkinderen met de 5de op komst.

Sinds 1998 is er bij mij fibromyalgie vastgesteld door ’n reumatoloog in het reumacentrum.
11 van de 18 fibromyalgie drukpunten waren positief.
Opvallend vond de reumatoloog dat de TSH was verhoogd ( 5.56 ) en vond het reden om verder te zoeken naar hypotyreoïdie. Vooral gezien mijn klachten die veel overeenkomen met hypotyreoïdie.
Hij verwees mij daarvoor naar de huisarts. De huisarts vond de waarden prima en vond het geen reden voor medicatie.

Ik wist nu wel dat ik fibromyalgie had, maar de klachten waren natuurlijk niet over.
De klachten waren hoofdzakelijk:

  • Vreselijke vermoeidheid Spier en gewrichtspijn
  • Altijd koud
  • Obstipatie
  • Concentratie- en geheugenverlies
  • Slapeloosheid
  • Hoofdpijn
  • Depressief, enz

Op advies van de reumatoloog ben ik dagelijks pijnstillers gaan gebruiken.
Vooral de vermoeidheid vond ik vreselijk. Ik raakte mijn baan kwijt en kon niet meer sporten. Bij een kleine inspanning duurde het erg lang voor ik was hersteld.
Het reumacentrum heeft mij goed geholpen.
Ik kreeg fysiotherapie, psychotherapie, en ’n aangepaste werkstoel. Voor het huishouden had ik hulp en strijken, eten koken deed ik op de werkstoel.
Naar de supermarkt lopen ging niet, fietsen ’n klein stukje. Bij de kassa op je beurt wachten, werd ik duizelig. Vriendinnen hebben mij ’n keer in de rolstoel meegenomen naar de stad.
Ik was ’n wrak.

Bij de huisarts kreeg ik geen erkenning voor fibromyalgie. Hij zei , dat als artsen niet weten wat je hebt dan noemen ze het fibromyalgie. Daar kwam ik dus niet verder mee.

Oktober 1998 was mijn TSH 5.77 , T4 13.5. Nog vond hij medicatie niet nodig.
In januari 2004, dus 5 jaar later was mijn TSH 6.33, T4 11.1 en gezien mijn klachten kreeg ik eindelijk erkenning en werd er Thyrax voorgeschreven. Maart 2004 was mijn TSH gezakt naar 1.19 en T4 verhoogd naar 15.7.

Maar de klachten bleven. Ik voelde geen verschil. De huisarts vond dat ik dan wel weer kon stoppen met Thyrax.
In juni 2006 was mijn TSH 8.28 en T4 4.13. Toen moest ik weer thyrax slikken.

In januari 2007 zijn we verhuisd en kreeg ik ’n andere huisarts.
Ook zij schreef thyrax voor. Januari 2008 was mijn TSH 3.64 en T3 1.4.

Maar gezien het aanhouden van de klachten ben ik verder gaan zoeken.
In februari 2008 ben ik op consult geweest bij ’n orthomoleculair diëtiste. Zij heeft mijn ontlasting en urine laten onderzoeken. Hieruit bleek ’n hoog/normaal TSH , ’n duidelijk verlaagd T3 en ’n normale T4.
Zij heeft mij doorverwezen naar ’n huisarts/natuurarts die gespecialiseerd is in de schildklier.

De wereld ging voor mij open. Eindelijk werd er naar mij geluisterd, mijn klachten werden serieus genomen.
Hij vertelde mij dat thyrax voornamelijk T4 bevat, wat in de lever wordt omgezet in T3 het werkzame schildklierhormoon. En dat dit bij mij waarschijnlijk niet goed wordt omgezet.
Dit betekent dat de TSH waarde wel goed worden maar je, je niet beter ga voelen.

Hij stelde voor om met thyreoïdum te gaan beginnen.
In februari 2008 was mijn TSH 2.31, T4 16.8. ( bij thyrax)
In april 2008 was mijn TSH 0.05, T4 13.6, T3 4.6 (thyreoïdum)
Ik begon mij steeds beter te voelen en de klachten werden langzaam minder. Ik heb deze arts gelijk als huisarts genomen.

In september 2010 is mijn geliefde huisarts met pensioen gegaan.
Net nu ik mij prima voel en ik de hele wereld weer aankan.

Ik moest weer op zoek naar ’n nieuwe huisarts. De nieuwe arts wist weinig van thyreoïdum en wilde het dan ook niet voorschrijven. Dus kreeg ik weer thyrax.
Ik heb ongeveer 4 weken thyrax geslikt.
Oktober 2010 TSH 0.06, T4 9.0 De klachten begon ik langzaam weer terug te krijgen.
Zoals vooral: vermoeidheid, hoofdpijn, obstipatie en depressief enz.
Op eigen houtje ben ik weer begonnen met thyreoïdum. Maar deze huisarts gelooft er niet in. Ook is zij bang dat het eerdaags niet meer te verkrijgen is.
Zij vertelde ook dat thyreoïdum soms al voorgeschreven wordt door ’n natuurarts bij vermoeidheid.
Nu geweldig toch, dan zouden alle mensen met fibromyalgie en ME het voorgeschreven moeten krijgen.
Ik kan nu alles weer, fietsen, wandelen, winkelen, skiën, langlaufen.
Geweldig toch.

November 2010 TSH 0.05, T4 13.7, T3 4.4
Als je naar de waarde kijk van april 2008, dan komt dat overeen met november 2010.
Deze periode voelde ik mij prima.
Maar verder over de huisarts. Zij heeft mij doorverwezen naar ’n internist.

Ook deze arts neemt mij weer niet serieus. Ik heb hem verteld dat ik mij prima voel, maar gestuurd ben door de huisarts, omdat ik thyreoïdum slik.
Wel heb ik hem verteld hoe ik mij ooit heb gevoeld en welke klachten ik allemaal had. Maar daar besteedde hij helemaal geen aandacht aan.
Hij keek naar de laatste waarde van november 2010 en zei dat ik niets in hoefde te nemen. Omdat de waarde goed is. Ja zei ik, dat komt omdat ik thyreoïdum slik.
Hij haalde zijn schouders op en zei: ach ik denk niet dat daar veel in zit.
Ik heb hem het briefje van de samenstelling van de thyreoïdum laten zien. Maar daar zei hij niets op.

Ik heb gezegd dat ik toch thyreoïdum blijf slikken. Nu voel ik mij prima.
En moet er niet aandenken dat ik weer terug val in hoe ik eerst was.
Nu moet ik over 3 maanden terug komen. Eerst moet ik dan bloed laten afnemen.
Dit wordt dan onderzocht op van alles.
Prima, dit kan nooit kwaad.

Gelukkig is mijn vorige huisarts nog wel actief als natuurarts.
We hebben afgesproken dat ik 1 keer per jaar naar hem toe ga en dan schrijft hij de thyreoïdum voor, voor 1 jaar. Ik slik op dit moment 3 tabletten van 60 mg.

Als ik dit verhaal doorlees voel ik mij al bozer worden. Waarom moet ik zelf mijn dokter zijn en alles zelf uitzoeken. Ik weet zeker dat er veel mensen onbehandeld rondlopen, of de verkeerde medicatie hebben.
De klachten van fibromyalgie, hypothyreoïdie en ME komen heel erg overeen.
Waarom wordt er zo vastgehouden aan de waarde van TSH, waarvan zij denken dat het binnen de normen valt.
Waarom wordt er niet goed geluisterd hoe iemand zich voelt en welke klachten er zijn.

De huisarts/natuurarts die neemt volop de tijd om naar mij te luisteren. De hoeveelheid thyreoïdum past hij aan, aan hoe ik mij voel.
Hij gebruikt de waarde van het bloedonderzoek alleen als achtergrondinformatie.

Zo het is een heel verhaal geworden.
Misschien zijn er mensen bij die zich hier in herkennen.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!