Schildklierdiagnostiek

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Schaf de TSH test af!

on zaterdag, 15 februari 2014.

Door: Dr. Derry

'Waarom een test gebruiken die geen correlatie heeft met het klinische beeld? Schildklierbehandelaars hebben bij consensus besloten dat de test de meest bruikbare is bij de behandeling terwijl deze in feite geen relatie heeft met hoe de patiënt zich voelt. De gevolgen hiervan zijn dramatisch.
Zes jaar na hun beslissing verschenen het Chronisch Vermoeidheidssyndroom en Fibromyalgie. Dit zijn beide schildklier-condities. Maar omdat de TSH normaal was werden deze patiënten niet behandeld.
De TSH test moet worden afgedankt en medische studenten moeten weer geleerd worden hoe zij lage schildkliercondities klinisch kunnen herkennen.'

Helemaal geen relatie is tussen de TSH en hoe mensen zich voelen

Twee jaar nadat Dr. Derry zijn praktijk was begonnen besloten schildklierspecialisten dat de TSH de bloedtest was waar zij al jaren naar zochten. Zelf nog opgeleid om de diagnose hypothyreoïdie klinisch vast te stellen verkeerde hij in de positie om te zien wat de relatie was tussen de TSH en het begin van hypothyreoïdie.
Het bleek dat veel mensen klassieke symptomen van te lage schildklierfunctie ontwikkelden terwijl de TSH pas veel later, en soms helemaal niet, omhoog ging. Wat hem deed besluiten om terug te keren naar de praktijk van de klinische diagnose en behandeling. De waarheid is volgens Dr. Derry dat er helemaal geen relatie is tussen de TSH en hoe mensen zich voelen.

 

Wie is Dr. Derry?

Dr. Derry behaalde in 1962 zijn artsendiploma aan de Universiteit van Brits Columbia, Canada.
Hij behaalde zijn graad in biochemie en meer speciaal in neurochemie in Montreal, deed fundamenteel biochemisch onderzoek, gaf onderwijs, was wetenschapper van de Medical Resourch Council van Canada en werkte in een groot psychiatrisch ziekenhuis.

Privé-omstandigheden deden hem in 1971 besluiten een eigen praktijk te beginnen.
De filosofie die hij daarbij hanteerde: 'Als je zorgvuldig naar een patiënt luistert zal de patiënt je de diagnose vertellen en als je nog zorgvuldiger luistert zullen ze je de meest adequate behandeling vertellen.'
Gaandeweg werd zijn interesse in de schildklier gewekt, wat uitgroeide tot een bibliotheek van 5000 boeken en reprints. Kortom, Dr. Derry is niet zomaar iemand en heeft enig recht van spreken.

Op zoek naar betrouwbare testen

Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn wetenschappers op zoek geweest naar betrouwbare testen voor schildklierfunctie. Vele testen hebben daarbij het licht gezien en zijn weer verdwenen omdat de testen niet toepasbaar bleken op alle gevallen. Uiteindelijk kwam eind zestiger jaren de TSH-test wat het definitieve antwoord leek te zijn. Niet alleen kan met de TSH de diagnose gesteld worden, maar het kan ook gebruikt worden als controle voor de therapie.
De volgende twintig jaar werd de TSH-test steeds gevoeliger gemaakt. Echter, omdat de TSH zo gevoelig was voor oraal toegediende schildklierhormonen betekende het dat letterlijk iedereen eindigde met een lage dosis, vergeleken bij voorgaande doses, aldus Dr. Derry.
De nieuwe doses waren ongeveer een derde van de doses die klinisch effectief werden bevonden voor patiënten in de 80-jarige periode voor de komst van de TSH. Voor Dr. Derry staat onomstotelijk vast dat het volgen van de TSH leidt tot onderbehandeling van patiënten. Immers, de hypofyse, waar TSH inzit, heeft de meest gevoelige cellen van de in het lichaam circulerende schildklierhormonen. Door de TSH te volgen en die normaal te maken maak je de hypofyse wel blij, maar de rest van het lichaam komt tekort.
Vandaag de dag krijgen patiënten gemiddeld 100 microgram Eltroxine en dat is ongeveer een derde van de dosis die patiënten vroeger kregen. Geen wonder dat zoveel patiënten ‘goede waarden’ hebben, maar zich niettemin beroerd blijven voelen.

Wie is geïnteresseerd in het uiterst informatieve artikel – waarvan hierboven slechts een samenvatting, kijk op: artikel op Thyroid-info

Tekst: Anneke Spaaks

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!