Schildklierdiagnostiek

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Hashimoto en normale TSH: behandelen of niet?

on zaterdag, 15 februari 2014.

Hashimoto is een ontsteking aan de schildklier die wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie van het immuunsysteem dat de schildkliercellen door een stoornis als vijandig beschouwt. En vervolgens in een reactie daarop antilichamen gaat produceren die zich aan de schildkliercellen hechten om ze als vijandig aan te merken waarop ze door andere cellen van het immuunsysteem vernietigd worden.
Hashimoto is een ziekte. Deze ziekte leidt op den duur tot verlies van schildklierfunctie en wordt dan een conditie, een toestand: hypothyreoïdie.

De ziekte van Hashimoto kan worden aangetoond  via verhoogde antilichamenniveaus in het bloed. De meeste endocrinologen en conventionele artsen behandelen de ziekte van Hashimoto niet zolang andere schildklierfunctietesten zoals TSH binnen de normale range zijn.

Een studie van Duitse onderzoekers heeft echter aangetoond dat een behandeling met schildklierhormonen bij een nog niet verhoogde TSH wel degelijk zinvol kan zijn.

In een studie van 21 patiënten met verhoogde antilichamen, maar normale TSH, werd de helft van de patiënten een jaar lang behandeld met schildklierhormoon, de andere helft werd niet behandeld. Het bleek dat in de behandelde groep de niveaus van de antilichamen en het optreden van ontstekingen significant gedaald was. In de niet-behandelde groep stegen de niveaus van de antilichamen of bleven gelijk
(Thyroid, 2001, 11(3): 249-55, One-year prophylactic treatment of euthyroid Hashimoto’s thyroiditis patients with levothyroxine: is there a benefit?)

Deze uitkomsten werden bevestigd op een conferentie van de Endocrine Society in 2005, waar Dr. Ting Chang verslag deed van een gelijksoortig onderzoek van zes maanden. Bij de respondenten die schildklierhormonen hadden gekregen waren niet alleen de antilichamenniveaus substantieel gedaald, maar ook de TSH.
Een Japanse studie van vijftien maanden toonde aan dat bij de behandelde groep het vrije T4 steeg, terwijl de TSH-niveaus daalden, evenals de niveaus van de antilichamen. De omvang van de schildklier nam eveneens af in de behandelde groep.
(Endocr J(Japan Vol. 52: 337-343 (2005). Effects of Prophylactic Thyroid Hormone Replacement in Euthyroid Hashimoto’s Thyroiditis

Preventieve behandeling lijkt dus te helpen; het leidt tot een vermindering van antilichamen en kan helpen voorkomen dat de ziekte omslaat in de toestand: hypothyreoïdie.
Mensen met een vergrote schildklier (struma) en symptomen als angst, slecht slapen, vermoeidheid, gewichtstoename, depressie, haaruitval, spierpijnen, hoofdpijn, concentratieproblemen etc., al die symptomen die kunnen wijzen op de ziekte van Hashimoto maar die door een TSH-test niet bevestigd wordt omdat de waarden binnen de normale  range liggen, wat is trouwens normaal gezien alle kritiek die op deze Gouden Standaard mogelijk is, zouden er goed aan doen om hun arts te vragen om een test op antilichamen en bij hoge scores een behandeling met schildklierhormoon te overwegen.

Tekst: Anneke Spaaks

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!