Schildklierdiagnostiek

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

De temperatuurmethode van Broda Barnes

on zaterdag, 25 juni 2016.

Waarom zijn bloedtesten, zoals bijvoorbeeld de TSH-test, niet optimaal om vast te stellen of er sprake is van een te traag of een te snel werkende schildklier?
Het antwoord is simpel: de hoeveelheid schildklierhormoon in de bloedsomloop zegt helemaal niets over hoeveel daarvan daadwerkelijk door de cellen van het lichaam wordt gebruikt.
De cellen zijn de plekken waar waar het hormoon zijn werk doet en niet in het bloed.
Per weefsel en per individu kan de concentratie hormoon die vanuit het bloed het weefsel (cellen) kan binnen dringen verschillen. Er is dus geen directe link tussen de waarden in het bloed gemeten en de beschikbaarheid van het hormoon in het weefsel
Daarnaast is er onder artsen ook een verschil van mening wat nu de optimale TSH, T4 en T3 waarde is en bij welke waarde eventueel verder onderzoek of aanpassing van of naar medicatie gewenst is.
Diagnostiek uitsluitend d.m.v. bloedbepalingen is in de praktijk regelmatig ontoereikend gebleken. Tal van patiënten worden op deze wijze niet (h)erkend.
Het is dus zaak om ook naar klinische klachten en symptomen te kijken.

Ontevreden over de bestaande testen zocht Broda Barnes verder en werd zo de grondlegger van de door hem ontwikkelde temperatuurmethode. Op basis van duizenden metingen had hij geconstateerd dat de normale lichaamstemperatuur varieert tussen 37,0 C en 37,3 C (rectaal gemeten).
De schildklier functioneert als de thermostaat van het lichaam. Staat de thermostaat te laag, een temperatuur onder 37,0 C dan is dat een sterke aanwijzing voor een traag werkende schildklier. Staat de thermostaat te hoog, een temperatuur boven 37,0 C dan kan dat op een overactieve schildklier wijzen maar het kan ook een of andere infectie zijn.
De temperatuur moet gedurende ca. een week ’s morgens, nog voor het opstaan, worden opgenomen. Leg de thermometer dus op je nachtkastje!

Broda Barnes nam de temperatuur als regel onder de oksel op, daar waren diverse redenen voor.
Voortschrijdend inzicht, o.a door artsen die de temperatuurmethode nog steeds als onderdeel van de diagnose inzetten, laat zien dat de rectaal opgenomen waarde gedaan met een gewone koortsthermometer (dus geen electronische) de meest betrouwbare (nauwkeurige) meting is.
Gemeten onder de oksel of in de mond geeft vaak geen voldoende eenduidige uitkomst en electronische thermometers zijn wel handig maar niet echt nauwkeurig. We raden dit daarom niet aan.

De basale temperatuur kan bij een man op ieder willekeurige dag worden afgenomen maar dat geldt niet voor iedere vrouw.
Tijdens de jaren van menstruatie wisselt de temperatuur tijdens de cyclus. De temperatuurcurve is dan zodanig dat de basale temperatuur het beste gemeten kan worden op de 2e en 3e dag na de start van de bloeding.

Broda Barnes paste zijn methode gedurende tientallen jaren met groot succes toe in zijn eigen praktijk. Helaas is in de hedendaagse artsenpraktijk de TSH-bepaling de standaard diagnose. Met als gevolg dat veel schildklierpatiënten niet als zodanig herkend worden en bijgevolg verkeerd of helemaal niet behandeld worden.

Hier vindt u een bespreking van het boek van Broda Barnes.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!