Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

VanzelfGenezen; de logica van ons lichaam

on zondag, 14 december 2014. Posted in Boeken in het Nederlands, Geschreven door artsen

VanzelfGenezen; de logica van ons lichaam

Jes Schalkwijk | Gerard Mesman: VanzelfGenezen

Arts Jes Schalkwijk (1956) werkt dagelijks aan het herstel van complexe klachten van patiënten in haar Praktijk voor Natuurgeneeskunde in Eindhoven.
Jarenlang moest zij zelf op zoek naar de oorzaken van haar eigen aanhoudende klachten.
Het begin van het antwoord vond zij in de traditionele Chinese geneeskunde die steunt op het zelfregulerend vermogen van ons lichaam.
Het inzicht dat je zelf voor je gezondheid kunt zorgen bevrijdde haar uit de beperkte Westerse visie op de geneeskunde waarin herstel afhankelijk is van medicijnen of chirurgie.
Door naar haar lichaamstaal te luisteren kon zij zichzelf genezen van een jarenlange chronische vermoeidheid. Haar ziekte en drang om te genezen brachten haar ertoe geneeskunde te gaan studeren.

Geduld

In VanzelfGenezen draait alles om geduld: geef je lichaam de tijd om zelf te herstellen.
"Ons lichaam weet perfect hoe het moet herstellen. De rol van de arts is bescheiden en zou zich in de meeste gevallen moeten beperken tot het adviseren en coachen van patiënten. De patient wacht niet meer af, maar ondersteunt actief zijn zelfregulerend vermogen. Hij doet dat door zijn leef- en eetwijze aan te laten sluiten bij zijn eigen unieke fysieke en geestelijke gesteldheid. Luisteren naar de eigen lichaamstaal is daarbij het noodzakelijke startpunt."
"De autonomie van ons lichaam, een lichaam dat immers in staat is zonder enig concreet ingrijpen van ons bewustzijn, honderdduizenden processen tegelijkertijd in goede banen te leiden".

Het boek is geschreven voor patiënten, maar even leerzaam voor de therapeut.
De hoofdstructuur van het boek volgt het basisschema dat de gezondheidszorg kenmerkt: klacht, diagnose en herstel.
Deze drie fases staan beschreven in een aantal hoofdstukken.

Deel 1: Klacht De logica van ons lichaam.

Een klacht is een signaal van het lichaam, dat er iets niet goed functioneert. Omdat ieder mens uniek is, is het noodzakelijk op individueel niveau te kijken hoe het herstel bij deze specifieke mens het beste kan worden aangepakt. De patiënt speelt in het herstel een actieve rol, door met veranderingen in zijn eet-en leefwijze te zorgen voor een goede ruststofwisseling.
Daardoor krijgt de patiënt een beter inzicht in zijn leven.

Klachten zijn, volgens de schrijfster, doorgaans een teken dat het lichaam zich aan het herstellen is. Ingrijpen in het herstelproces, door het bestrijden van de ziektesymptomen werkt juist averechts.
Niet de symptomen wegpoetsen, maar de oorzaak logisch aanpakken. Te beginnen bij de buik en een hoofdrol voor veranderingen in onze eet-en leefwijze.

Deel 2: Diagnose Persoonlijk Dynamisch Model (PDM)

Het leven is dynamisch. Lichaam en ziel vormen een eenheid. Het zelfregulerend vermogen verzorgt hierin het juiste evenwicht.
Dit zijn de uitgangspunten voor het PDM, dat een hulpmiddel is bij diagnose en therapie.

In een overzichtelijk schema, achterin het boek, komen de verschillende elementen uit Jes' visie samen. Een visie waarin traditionele, oosterse en moderne westerse geneeskunde elkaar ontmoeten.
De zoektocht naar de oorzaken van klachten is een proces, waarin de patiënt zichzelf beter leert kennen. De arts zorgt voor structuur in dit proces.

Deel 3: Herstel Een proces.

Herstellen begint met rust. Rust voor lichaam en geest.
Door de complexiteit en dynamiek van ons lichaam is het noodzakelijk stap voor stap de klachten aan te pakken. Ons gevoel geeft feilloos aan of een therapie werkt en is daardoor het kompas voor patiënt en arts. Zonder een goed functionerende spijsvertering kan het herstelproces niet beginnen.

In een aantal praktijkvoorbeelden beschrijft zij hoe bovenstaand proces stap voor stap verloopt. Zo worden op pagina 98 en 99 de problemen bij een patiënt met o.a. schildklierklachten weergegeven.
Het vaststellen van de diagnose gebeurt o.a. door het meten van de ochtendtemperatuur en een gespecificeerd bloedonderzoek naar de waarden, die een beeld geven van de schildklierfunctie, waaronder antistoffen tegen de schildklier en schildklierhormonen.

Jes constateert dat binnen de medische stand veel verdeeldheid heerst over het diagnosticeren en behandelen van schildklier patiënten.
De waarde van het genuanceerd in beeld brengen van de schildklierfunctie blijkt uit de aanpak van Jes Schalkwijk. De functie van de hormonen die de schildklier produceert, ligt enerzijds in het omzetten van energie in de lichaamscellen en anderzijds in de regeling van de herstelprocessen. Herstel krijgt vooral 's nachts zijn kans.
De verbeterde spijsverteringsfuncties en de behandeling van haar afwijkende schildklierfunctie resulteren in meer rust in het lichaam.
Vier maanden na de externe inzet van schildklierhormonen is de migraine zo goed als verdwenen.

Het boek sluit af met een overzichtelijke samenvatting van de kern van het Persoonlijk Dynamisch Model dat arts Jes Schalkwijk in deel 2 introduceert en een verklarende woordenlijst van de begrippen die in het boek worden gebruikt.

Tot slot:

Dit boek is een introductie op haar visie en werkwijze.
Een uitgebreide (medische) onderbouwing volgt in een volgend boek waaraan zij nu werkt.
Via de organisatie met dezelfde naam als het boek wil Jes Schalkwijk de komende jaren haar visie op de geneeskunst en haar praktische ervaringen door middel van lezingen en cursussen delen met een groot publiek.
Zo hoopt zij dat een goed doordachte combinatie van reguliere en complementaire geneeskunde tot een meer complete behandelmethode zal leiden.

Besproken door Yvonne Scholte

Paperback: 149 blz.

Afmetingen: 19x231x149 mm

ISBN-10 9082055104

ISBN-13 9789082055108

Verkrijgbaar via : www.vanzelfgenezen.nl of in de boekhandel

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!