Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

The Great Thyroid Scandal and how to survive it

on vrijdag, 31 januari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door artsen

The Great Thyroid Scandal and how to survive it

Dr. Barry Durant-Peatfield verwierf een goede reputatie door succesvolle behandeling van veel patiënten met schildklier- en bijnierproblemen.
Hij schrijft: 'als de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as is beschadigd, kan het immuunsysteem nooit volledig herstellen; het resultaat: de patiënt is vaak ziek, met ogenschijnlijk steeds terugkerende virusinfecties of andere ziektes, onder andere ook parasieteninfecties.'

De boeken van dokter Barry Durrant-Peatfield geven een uitstekend overzicht van schildklierziekten en alternatieve behandelingen met  natuu­rlijke klierextracten en bijnierondersteuning. Iedereen die met schildklierpatiënten en hun behandeling te maken heeft zou deze boeken over de diagnose en de behandeling van schildklierziekten moeten lezen. De auteur toont aan dat de moderne geneeskunde de schildklierziekte niet erg goed begrijpt.

De missie van Dr Barry Durrant-Peatfield is mensen helpen om hun ziekte te begrijpen, en hen leren hoe ze hun gezondheid terug kunnen krijgen.
In 1980 begon hij een eigen praktijk. Twintig jaar lang voelde hij zich vrij in zijn relatie tot patiënten. Hij leerde hoe belangrijk het goed functioneren van het kliersysteem is en welke rol de schildklier speelt bij het ontstaan van ziekten. Een inspiratiebron was Dr Broda Bar­nes. Zijn belangstelling voor schildklierziektes nam toe, toen hijzelf hypo bleek te zijn.

Dr. Durrant-Peatfield is geen fan van alleen maar bloedtesten om een diagnose te stellen, omdat die nog al eens falen in het herkennen van hypothyreoïdie. Hij stelt ook vragen bij de behandeling met alleen maar een supplement voor T4. Om allerlei redenen die hij in zijn boek toelicht denkt hij dat het niet mogelijk is voor het lichaam om T4 om te zetten in T3.

Om de duizenden patiënten te helpen die niet binnen strikte definities vallen, moesten dr. Peatfield en andere artsen de grenzen van de geaccepteerde medische praktijk overtreden, in de wetenschap dat zij daarmee hun licenties riskeerden. In mei 2001 werd zijn medische licentie ingetrokken, waarmee hij slachtoffer is geworden van de heksenjacht die de General Medical Council geopend bleek te hebben op artsen die volgens onorthodoxe methoden werken (1). Het was een slechte dag voor schildklierpatiënten in de UK. Een van de beste en geliefdste artsen, Barry Durrant-Peatfield, was voor 18 maanden zijn bevoegdheid kwijt dankzij de General Medical Council (2).

Zijn behandeling omvat het zoveel mogelijk uitsluiten van gifstoffen in het milieu (waar de schildklier misschien ook van gaat haperen), ondersteuning van de bijnieren en een zorgvuldig aangepast dieet. Zijn medicijn is - en dat bracht hem in direct conflict met het medische establishment - gedroogd schildklierpoeder van varkens, normaal van het eind van de negentiende eeuw tot rond 1980 toen synthetisch thyroxine ontwikkeld werd -. Dr Peatfield weet dat het beter wordt verdragen, beter wordt opgenomen en effectiever is dan synthetisch thyroxine.

Volgens de meeste artsen geven bloedtesten altijd een duidelijke uitslag, maar de praktijk wijst anders uit. Soms is hypothyreoidie namelijk helemaal niet in het bloed zichtbaar. Dokter Durrant-Peatfield heeft beschreven waarom bloedtesten niet altijd goed werken. Hij behandelt patiënten met verschijnselen van hypothyreoïdie en volledig normale testuitslagen met succes. Hij stelt de diagnose aan de hand van de klachten en de symptomen. Is er toch een 'bewijs' nodig, dan gebruikt hij de 24-uurs urinetest van het Europese Laboratorium voor Nutriënten te Bunnik. Het voorkomen van hypothyreoïdie in de familie kan een extra aanwijzing zijn dat je problemen door de schildklier komen: hypothyreoidie is erfelijk. (Heb je familieleden met depressies, fibromyalgie of ME, prikkelbare darmsyndroom of iets dergelijks dan kan het zijn dat zij eigenlijk ook hypothyreoïdie hebben) (3).

'Enkele principes zijn de basis voor het begrijpen van ziekte en dood. Ze zijn niet ingewikkeld, maar worden vergeten in een medische wereld die aan symptoombestrijding doet met veel medicijnen, sommige daarvan gevaarlijk, maar niet zoekt naar de achterliggende oorzaak. Eén principe is dat je luistert naar de persoon tegenover je. De meeste mensen weten wat er mis is met hen, alleen: er luistert niemand. Ik ben ervan overtuigd dat de arts en de patiënt een team moeten worden, naar elkaar moeten luisteren, van elkaar moeten leren.
Een ander principe is dat het niet moet gaan om behandelen van ziekte, maar om het herstellen en handhaven van de gezondheid. Bijvoorbeeld door onderzoek naar voedselallergieën. Schimmels kunnen schade aanrichten en chronische ziekten veroorzaken: suikerziekte, longkwalen, auto-immuunziekten, inclusief schildklier- en bijnierziekten. Ik heb vooral ervaring met stofwisselingsziekten. Aan de ene kant van het spectrum is er de falende schildklier en aan de andere kant het falen van de bijnieren. Beide worden gestuurd door de hypofyse die onder stress of ziekte, of een vertraagde stofwisseling, een wisselende controle op beide klieren heeft. Of, erger nog, de hypothalamus die de hypofyse controleert is aangetast.' (4)

Dr Barry Durrant-Peatfield wijst er in zijn boek ook op dat beweging zo ontzettend belangrijk is voor de schildklier, om de “bloodflow through the endocrine glands” te stimuleren. De meeste schildklierpatiënten voelen zich daadwerkelijk beter na inspanning en vaak voelen ze zich moe na lang stilzitten. Verderop in het boek, in het hoofdstuk 'refined carbohydrates, the great enemy' wijst hij erop dat geraffineerde koolhydraten een groot probleem zijn voor de schildklier en niet het vetgebruik. Hij adviseert om tussen de 40 en 60 gram koolhydraten per dag te gebruiken. Daar zit een gemiddeld mens al snel aan als je bedenkt dat een boterham al 15 gram koolhydraten bevat. Ook noemt hij de belangrijkste vitamines en mineralen zoals de vitamines A en D, selenium, zink en jodium.

Dr. Durrant-Peatfield is ervan overtuigd dat door het gebruik van natuurlijk medicijn en een aangepast dieet de gezondheid hersteld kan worden.

Besproken door Josine Thomassen

1. Bron: blog.seniorennet.be
2. Bron: thyroid.about.com/library/weekly/aa051301a
3. Bron: FibroHypo
4. Bron: Thyroid-Disease.org.uk (16 mei 2006)

Barry Durrant-Peatfield
The Great Thyroid Scandal and how to survive it
2002 Barons Down Publishing
ISBN 0954420306
Tweede editie: Your Thyroid and how to keep it Healthy

Nederlandse vertaling van dit boek is in voorbereiding.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!