Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Tears Behind Closed Doors

on vrijdag, 31 januari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door patiënten

Tears Behind Closed Doors

Tears Behind Closed Doors: Failure to Diagnose an Underactive Thyroid - The Truth Behind the Tragedy

Een veelzeggende titel van haar boek waarin Diana Holmes beschrijft hoe ze na 23 jaar eindelijk de juiste diagnose, hypothyreoïdie, kreeg.
Jaren waarin zij zieker en zieker werd, telkenmale een verkeerde diagnose kreeg, en bijgevolg ook een verkeerde behandeling. Een diagnose die nimmer juist werd gesteld omdat haar TSH bloedwaarde door de jaren heen altijd binnen de normaalrange viel.

Na verloop van tijd was zij al in een rolstoel beland en hoorde stemmen, iets wat zij angstvallig verborgen hield voor de artsen uit angst dat zij haar zouden opsluiten in een psychiatrische inrichting.
Nadat dokter Durrant-Peatfield, een arts die door het artsenestablishment in Engeland niet serieus wordt genomen, de juiste diagnose had gesteld en de behandeling met het natuurlijke hormoon Armour werd gestart ‘ontwaakte’ ze langzaam en verdwenen mettertijd al haar klachten. Na elf maanden behandeling kon zij nauwelijks geloven hoe goed zij zich voelde.
Met recht van spreken stelt zij in haar boek de TSH-test ter discussie, maar niet alleen in haar boek, zij heeft zich in de artsenwereld opgeworpen tot een strijdster voor de belangen en het welzijn van (onontdekte) schildklierpatiënten.
In het boek zijn verhalen van tal van andere schildklierpatiënten opgenomen, het bevat een schat aan informatie over schildklier- en aanverwante ziekten, alsmede de correspondentie die zij voerde met vooraanstaande gezondheidsorganisaties.

Besproken door Anneke Spaaks

Paperback: 175 pages
Publisher: Avon Books London (16 July 1998)
Language: English
ISBN-10: 1860339085
ISBN-13: 978-1860339080

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!