Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Solved, The Riddle of Heart Attacks

on vrijdag, 31 januari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door artsen

Solved, The Riddle of Heart Attacks

Al in 1976 noemde Broda Barnes in zijn boek Solved, the Riddle of Heart Attacks
schildklierdeficiëntie als één van de belangrijkste factoren die hartinfarcten kunnen veroorzaken.  Bij verminderde schildklieractiviteit kan namelijk atherosclerose optreden, een kransslagaderziekte. Hierdoor vermindert de bloedtoevoer naar het hart met als symptomen pijn in de borststreek of kortademigheid.

Barnes vergelijkt in zijn boek de bevindingen in zijn eigen praktijk met de uitkomst van de Framinghamstudie in Massachusetts, gepubliceerd in 1957. De Framinghamstudie volgde 5000 patiënten tussen 30 en 62 jaar gedurende een periode van 30 jaar.
Doel van het onderzoek was om nieuwe risicofactoren voor het krijgen van hartinfarcten te ontdekken, wat niet het geval was. Bovendien, ondanks de propaganda over roken, voeding, beweging en onverzadigde vetten, werden elk jaar 30 nieuwe gevallen van hartziekte ontdekt, wat niet afweek van de normale frequentie in de periode voordat het onderzoek plaatsvond. Dit liep op tot meer dan 600 gevallen in die 20 jaar.

In zijn eigen schildkliertherapiegroep trof Broda Barnes gedurende eenzelfde periode slechts 4 nieuwe gevallen op 2000 patiënten aan. Dat er in zijn praktijk zo weinig hartziekten voorkwamen is volgens Barnes dan ook het gevolg van het feit dat hij veelvuldig schildkliertherapie toepast, ervan uitgaande dat ongeveer de helft van de bevolking lijdt aan enige mate van schildklierdeficiëncy.
Belangrijk hulpmiddel bij het stellen van de diagnose is daarbij het meten van de lichaamstemperatuur, ’s morgens voor het opstaan, rectaal gemeten. Is de temperatuur structureel lager dan 36.7 C dan wijst dit op een mogelijk schildklierprobleem.
Door middel van bloedtesten worden lang niet alle gevallen van schildklierdeficiëncy ontdekt.

Het boek werd in vertaling Hartinfarcten. Het raadsel is opgelost in 1983 opnieuw uitgegeven door J. Hertoghe. (niet meer verkrijgbaar)

Besproken door Anneke Spaaks

o.a. verkrijgbaar via brodabarnes.org

Paperback
Publisher: Fries Communications (Jun 1976)
Language: English
ISBN-10: 0913730270
ISBN-13: 978-0913730270

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!