Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Living Well With Hypothyroidism

on zondag, 05 oktober 2014. Posted in Boeken in het Engels

Living Well With Hypothyroidism

In haar boek 'Living well with Hypothyroidism. What your doctor doesn’t tell you…that you need to know' bespreekt Mary Shomon zowel de reguliere als alternatieve diagnostisering en behandeling van hypothyreoïdie.

Zij bekritiseert artsen die niet willen luisteren naar de klachten van patiënten maar zich verlaten op de uitkomsten van bloedtesten en uitsluitend synthetische medicatie voorschrijven. Zij besteedt aandacht aan hypothyreoïdie en gewicht, hypothyreoïdie en depressie, hypothyreoïdie en onvruchtbaarheid en zwangerschap, hypothyreoïdie bij kinderen en hypothyreoïdie na schildklierkanker.

Dit is het eerst van de vele boeken die de pleitbezorger voor patiënten Mary Shomon over schildklierziekten heeft geschreven.
Living well with Hypothyroidism informeert en motiveert de lezers om  symptomen van te lage schildklierwerking te herkennen en de juiste diagnose en behandeling te krijgen. Mary Shomon laat aan de hand van een breed scala aan bruikbare tips zien hoe je werkelijk prettig kunt leven met hypothyreoïdie.
Sinds het boek in 2000 verscheen zijn er al meer dan 150.000 exemplaren van verkocht.
Een tweede herziene versie verscheen in 2005. Dit boek bevat tal van updates en nieuwe hoofdstukken, zoals bijvoorbeeld over vitaminen, kruiden en supplementen, over vermoeidheid en over hypothyreoïdie gedurende de menopauze en bij senioren.
Een groot aantal pioniers in de behandeling van mensen met hypothyreoïdie was bij de totstandkoming van het boek betrokken, waaronder Kenneth Blanchard, David Brownstein, Joseph Mercola, Richard Podell, Richard Shames en Jacob Teitelbaum, om er slechts enkele te noemen.

Besproken door Anneke Spaaks

Paperback: 587 pages
Publisher: William Morrow Paperbacks; Revised edition edition (February 15, 2005)
Language: English
ISBN-10: 0060740957
ISBN-13: 978-0060740955

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!