Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

De trage schildklierwerking, de niet herkende ziekte.

on zaterdag, 01 februari 2014. Posted in Boeken in het Nederlands, Geschreven door artsen

De trage schildklierwerking, de niet herkende ziekte.

Broda Barnes schreef dit baanbrekende boek op grond van zijn 35-jarige ervaring met de behandeling van hypothyreoïdie-patiënten, veelal patiënten die volgens de gangbare tests geen schildklierpatiënt zouden zijn.

Barnes en co-auteur, medisch journalist Galton, leggen in het boek op een prettig leesbare manier uit wat de schildklier is, hoe hij werkt en welke symptomen en klachten het gevolg kunnen zijn bij disfunctioneren van de schildklier.
Op grond van zijn behandelingservaring concludeert Barnes dat veel patiënten wier problemen als psychosomatisch werden bestempeld, evenals velen die werden beschuldigd van hypochondrie, slachtoffers zijn van onontdekte hypothyreoïdie.
De verschillende tests deugen niet volgens Barnes, omdat zij niet aangeven wat werkelijk telt, namelijk een indicatie geven van de hoeveelheid hormonen die beschikbaar is en wordt gebruikt in de cellen.
Het meten van de lichaamstemperatuur en het klachtenpatroon van de patiënt zijn voor Barnes de belangrijkste indicatoren om een schildklierziekte vast te stellen.
Barnes wijst op onbekende en onvermoede relaties van hypothyreoïdie met andere aandoeningen, zoals artritis, diabetes, obesitas, te hoog cholesterol, menstruatieproblemen, onvruchtbaarheid en psychische klachten zoals depressie, angst, het horen van stemmen en psychosen.
Het is nooit te laat om te gaan behandelen volgens Barnes. Aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden beschrijft hij hoe zelfs bij als hopeloos beschouwde gevallen resultaat werd behaald wanneer eenmaal de juiste diagnose was gesteld en de behandeling met natuurlijk schildklierhormoon werd ingezet. Bij twijfelgevallen is Barnes voorstander van een proefbehandeling.

Besproken door Anneke Spaaks

succesboeken.nl

also available in english:

Hypothyroidism, The Unsuspected Illness
1976 Harper Collins
(verkrijgbaar via www.brodabarnes.org)

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!