Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Articles in Category: Boeken in het Engels

Living Well With Hypothyroidism

on zondag, 05 oktober 2014. Posted in Boeken in het Engels

Living Well With Hypothyroidism

In haar boek 'Living well with Hypothyroidism. What your doctor doesn’t tell you…that you need to know' bespreekt Mary Shomon zowel de reguliere als alternatieve diagnostisering en behandeling van hypothyreoïdie.

Zij bekritiseert artsen die niet willen luisteren naar de klachten van patiënten maar zich verlaten op de uitkomsten van bloedtesten en uitsluitend synthetische medicatie voorschrijven. Zij besteedt aandacht aan hypothyreoïdie en gewicht, hypothyreoïdie en depressie, hypothyreoïdie en onvruchtbaarheid en zwangerschap, hypothyreoïdie bij kinderen en hypothyreoïdie na schildklierkanker.

The Thyroid Solution

on zaterdag, 01 februari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door artsen

The Thyroid Solution

Wat dit boek zo bijzonder maakt is de focus op de relatie tussen schildklierziekten en de chemie van de hersenen. Het wordt volgens Arem tijd,  dat schildklierhormonen worden herkend als de sleutel voor de hersenchemie.
Het is een paradox dat dokters in de 19e eeuw juist mentale symptomen beschreven en demonstreerden, terwijl moderne artsen die schildklierpatiënten behandelen de schildklierziekte alleen zien als een kwaal met fysieke symptomen.

The Great Thyroid Scandal and how to survive it

on vrijdag, 31 januari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door artsen

The Great Thyroid Scandal and how to survive it

Dr. Barry Durant-Peatfield verwierf een goede reputatie door succesvolle behandeling van veel patiënten met schildklier- en bijnierproblemen.
Hij schrijft: 'als de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as is beschadigd, kan het immuunsysteem nooit volledig herstellen; het resultaat: de patiënt is vaak ziek, met ogenschijnlijk steeds terugkerende virusinfecties of andere ziektes, onder andere ook parasieteninfecties.'

Stop the Thyroid Madness

on vrijdag, 31 januari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door patiënten

Stop the Thyroid Madness

Stop the Thyroid Madness: A Patient Revolution Against Decades of Inferior Treatment is een heel belangrijk boek dat de behandeling van hypothyreoïdie gunstig beïnvloedt en zal beïnvloeden. Janie A. Bowthorpe heeft een revolutie ontketend: duizenden patiënten vragen nu om een betere behandeling!

In het eerste deel van het boek beschrijft Janie Bowthorpe haar eigen geschiedenis. Verder worden de resultaten van Armour (natuurlijk schildklierhormoon) vergeleken met Synthroid (synthetisch T4 hormoon)

Tears Behind Closed Doors

on vrijdag, 31 januari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door patiënten

Tears Behind Closed Doors

Tears Behind Closed Doors: Failure to Diagnose an Underactive Thyroid - The Truth Behind the Tragedy

Een veelzeggende titel van haar boek waarin Diana Holmes beschrijft hoe ze na 23 jaar eindelijk de juiste diagnose, hypothyreoïdie, kreeg.
Jaren waarin zij zieker en zieker werd, telkenmale een verkeerde diagnose kreeg, en bijgevolg ook een verkeerde behandeling. Een diagnose die nimmer juist werd gesteld omdat haar TSH bloedwaarde door de jaren heen altijd binnen de normaalrange viel.

Solved, The Riddle of Heart Attacks

on vrijdag, 31 januari 2014. Posted in Boeken in het Engels, Geschreven door artsen

Solved, The Riddle of Heart Attacks

Al in 1976 noemde Broda Barnes in zijn boek Solved, the Riddle of Heart Attacks
schildklierdeficiëntie als één van de belangrijkste factoren die hartinfarcten kunnen veroorzaken.  Bij verminderde schildklieractiviteit kan namelijk atherosclerose optreden, een kransslagaderziekte. Hierdoor vermindert de bloedtoevoer naar het hart met als symptomen pijn in de borststreek of kortademigheid.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!