Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Tegen de verdrukking in

on maandag, 20 februari 2023.

Afgelopen jaar hadden we als bestuur weer interessante en leerzame uitwisselingen met deskundigen uit de farmaceutische en (complementaire) artsenwereld. Steeds legden we hun vragen voor die ons bezighielden en een aantal bevindingen uit deze dialogen wil ik graag met jullie delen.

Zoals rond de verzekerbaarheid van natuurlijke middelen, waaronder natuurlijk schildklierhormoon (NSH), iets wat ons vanzelfsprekend voortdurend bezighoudt. Wat de meesten van ons wel aan den lijve ervaren hebben, blijkt landelijk harde realiteit: verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn niet flexibel en die flexibiliteit neemt alleen maar af. Sterker nog: ze kunnen en mogen ook niet flexibel zijn, geen verzekeraar kan andere keuzes maken wat betreft het basispakket. Ik wist het wel, maar vond het toch

confronterend om dat weer eens uit deskundige monden te horen, die daar zelf ook steeds stevig tegenaanlopen. Double blind double placebo-onderzoeken met significant positief effect zijn de maatstaf voor toelating, en dergelijke onderzoeken zijn ontzettend duur en daardoor slechts voorbehouden aan grote farmaceutische industrieën. De kans dat dit voor NSH lukt, blijkt helaas nihil. Wel worden er – zoals we in onze vorige nieuwsbrief vermeldden – onderzoeken gedaan naar combinatietherapieën (twee werkzame stoffen met een patent op grondstoffen, en dan lukt het soms om die geregistreerd te krijgen zodat vergoeding mogelijk is. NSH heeft een dergelijk patent helaas niet en bevat bovendien ook andere grondstoffen. Ook hier geen mogelijkheden dus.

Velen van ons weten uit eigen ervaring: NSH-gebruikers moeten moeite doen om goed ingesteld te raken en hebben er geld voor over om dit te continueren. Tijdens een periode van tijdelijk tekort aan NSH heeft een aantal leden een combi-therapie voorgeschreven gekregen, waar een deel van de gebruikers het best goed op deed. Uiteindelijk is echter iedereen weer terug op NSH ondanks de financiële consequenties. Voor veel van onze leden geldt dat uiteindelijk alleen NSH een algeheel gevoel van welbevinden geeft met weinig of geen onaangename bijwerkingen.

Hoe zou het toch komen...

Ik vind het best een verontrustende trend dat de complementaire geneeskunde / homeopathie steeds meer onder druk komt te staan. Het aantal complementaire artsen in Nederland is dalende, jongere artsen hebben de kennis niet meer en opleidingen verdwijnen. Leefstijl is nog iets om op mee te liften (zie: Vereniging Arts en Leefstijl en De Leefstijlapotheker )
Hoe zou het toch komen dat in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk complementaire geneeskunde volledig vergoed wordt en in Nederland niet? In die landen blijkt sprake van circa 500 geregistreerde fyto-geneesmiddelen tegen 10 in Nederland! Deze cultuur leeft bij ons dus niet en sinds 1950 heeft de chemie het bij ons volledig overgenomen. In Duitsland is het gebruikelijk dat je eerst een natuurlijk middel voorgeschreven krijgt en daarna pas een synthetisch. Een schrijnende tegenstelling met ons land. Ik herinner me dat ik halfweg de jaren tachtig na mijn schildklierverwijdering geheel automatisch en zonder enige toelichting Cytomel (T3) en later Thyrax (T4) kreeg voorgeschreven, terwijl het natuurlijk alternatief Thyranon nog in de markt was. Doodgezwegen dus. Het verschil tussen T3 en T4 werd bovendien gebagatelliseerd. Ook in België, Frankrijk en Italië heerst de `Nederlandse sfeer’ en ook daar zijn ze heel streng ten aanzien van kruiden; de wetgeving maakt het onmogelijk deze middelen geregistreerd te krijgen.

Practice-based: gebruikers doen het goed op NSH

Terugblikkend: de weg naar het basispakket blijkt vooralsnog een no go. De weg naar het aanvullend pakket is lang, maar niet onmogelijk. Wij blijven daarvoor onverdroten inzetten. Met onze practice-based ervaringen (gebruikers doen het goed op NSH) moeten wij zorgen dat we huisartsen zover krijgen dat ze het durven voorschrijven ondanks de hoge kosten voor de patiënt. Mijn nieuwe huisarts was zonder voorbehoud bereid thyreoïdum voor te schrijven. Misschien heeft het te maken met zijn verbondenheid met het principe van de Positieve Gezondheidszorg. Maar artsen laten zich niet dwingen en vooral veel jonge huisartsen durven het niet aan. Zij leren dat alles wat natuurlijk is gevaarlijk kan zijn. Ze zitten vast aan richtlijnen en protocollen en schrijven dus snel iets synthetisch voor of verwijzen door en nemen zelf (ook wel begrijpelijk) geen verantwoordelijkheid meer. Dit in tegenstelling tot complementaire artsen die juist - zo leert onze ervaring - samen met de patiënt aan de slag gaan. We herhalen het maar weer opnieuw: neem de regie in eigen hand, er zijn goede artsen die openstaan voor NSH, raadpleeg onze artsenlijst (alleen toegankelijk voor leden), bezoek de Ledendag, schrijf je in voor onze workshopserie Regie in eigen hand... Wij, het VGNS-bestuur, blijven regelmatig met reguliere (huis)artsen en endocrinologen in gesprek gaan (en soms de confrontatie aangaan) om onze ervaringen en overtuigingen aan hen voor te leggen. In de volgende nieuwsbrief volgt een relaas van zo’n confrontatie

Wordt vervolgd, dus.

Dries Oosterhof – voorzitter

 

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!