Verband hyperthyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

on vrijdag, 20 december 2013. Posted in 2013

In een Deens onderzoek onder 2631 personen met hyperthyreoïdie (te snelle schildklierwerking) gekoppeld aan controlepersonen zonder hyperthyreoïdie in een verhouding 1:4, beide groepen werden gemiddeld 6 jaar gevolgd.
Uit het onderzoek bleek dat personen met hyperthyreoïdie een groter risico lopen om opgenomen te worden met een psychiatrische diagnose en behandeld te worden met antipsychotica, antidepressiva en angstremmers.

Jannie Schuit, bestuurslid van de onlangs opgerichte Stichting Zorg en Zelfdoding is al jaren overtuigd van het verband tussen hypo/hyper-thyreoïdie en psychiatrische ziekten, een overtuiging die zij baseert op grond van de honderden gesprekken die zij de afgelopen 20 jaar heeft gevoerd met nabestaanden na zelfdoding. In deze gesprekken vroeg zij altijd expliciet naar (familie-)ziekten en het viel haar op  dat de schildklier daarbij frequent werd genoemd.

Eén van de doelstellingen van de mede op initiatief van Jannie Schuit opgerichte Stichting luidt:
Ontwikkelen en ondersteunen van kennisontwikkeling rondom psychiatrische ziekten, met bijzondere aandacht voor vaak ‘vergeten’ aspecten, zoals voeding, allergieën, hormonale verstoringen (bijvoorbeeld schildklierverstoringen), zowel bij patiënt als bij diens familie en maatschappelijke omgeving.

Niet zelden krijgen schildklierpatiënten te horen dat het wel ‘tussen hun oren’ zal zitten. Inderdaad, als de onderliggende oorzaak, een schildklierziekte, niet wordt herkend en behandeld kun je psychisch behoorlijk van slag raken. Gelukkig daagt het inzicht dat lichaam en geest één zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam is net zo waar als een zieke geest in een ziek lichaam.
Aan artsen de taak om die ziekte te herkennen en erkennen.

Onderzoek

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!