Articles in Category: 2012

Dankbare patiënten redden beroepspraktijk van Dr. Skinner

on zondag, 01 december 2013. Posted in 2012

Tekst: Anneke Spaaks

In de Daily Mail van 8 januari 2008 stond een uitgebreid artikel over Dr. Gordon Skinner die door de General Medical Council uit zijn beroepspraktijk gezet dreigde te worden. In november 2007 verscheen hij voor de General Medical Council op beschuldiging van het roekeloos voorschrijven van schildklierhormonen aan patiënten.

Volgens de protocollen mogen deze medicijnen alleen voorgeschreven worden aan patiënten wier TSH-niveaus buiten de normale range liggen. Dr. Skinner is het echter niet eens met de officiële definitie van wat 'normaal' is.
Hij is ervan overtuigd dat veel patiënten, hoewel hun bloedtesten binnen de normaalrange blijven, schildklierhormonen behoeven. Bovendien weigert hij om alleen op een bloedtest te vertrouwen en kijkt hij naar andere factoren, zoals symptomen. Deze benadering is hoogst controversieel in Engeland (en niet alleen daar!)

Honderden patiënten van Dr. Skinner zonden getuigenissen naar de General Medical Council en een tiental van hen verscheen voor het onderzoekspanel om te getuigen ten gunste van Dr. Skinner.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!