Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Voorlopige resultaten onderzoek Hogeschool Utrecht

on zaterdag, 27 mei 2017. Posted in 2017

Voorlopige resultaten onderzoek Hogeschool Utrecht

De voorlopige resultaten van het in  2015 gehouden onderzoek naar kwaliteit van leven en tevredenheid over de behandeling en zorg bij hypothyreoïdie patiënten zijn gepubliceerd.
Zoals eerder al aangegeven is de kwaliteit van leven duidelijk verminderd bij hypothyreoïdiepatiënten ondanks de 'normale' bloedwaarden.

Verder is het duidelijk dat veel patiënten het gevoel hebben niet voldoende serieus te worden genomen door hun arts of specialist.

Hypothyreoïdie is een algemene endocriene aandoening en de standaardbehandeling is substitutietherapie met levothyroxine (T4) als medicatie.
Hoewel veel patiënten verbeteren bij de behandeling met l-T4, lijkt een deel ondanks de behandeling resterende hypothyroïde klachten te ervaren. Zelfs als plasma TSH en FT4 binnen de referentie waarden vallen.

Conlusie:

Een voorlopige conclusie is dat aanhoudende klachten bij behandelde hypothyroidpatiënten ondanks de 'normale' bloedwaarden bij deze respondenten aanwezig zijn. De redenen zijn nog onduidelijk, en zouden onder meer onvoldoende biochemische monitoring, intrinsieke tekortkomingen van l-T4-therapie of een chronische / auto-immuun conditie kunnen inhouden.

Bij de zorg voor hypothyroïde patiënten moet meer aandacht worden besteed aan het verstrekken van informatie over hypothyreoïdie en behandeling.
Daarnaast moeten we het feit aangeven dat veel patiënten zich niet serieus genomen voelen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ellen Molewijk, Eric Fliers, Pierre Zelissen, Koen Dreijerink, Fatima Choukeri, Tamim Haqparast, Masih Habibi, Arash Amirshahi, Emir Hajdarevic en Ad van Dooren en is een initiatief van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het UMC Groningen, het UMC Utrecht, het AMC en de SON.

U vindt hier de voorlopige resultaten

Samenvatting

Presentatie

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!