Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Kwaliteit van leven duidelijk verminderd bij hypothyreoïdiepatiënten

on maandag, 27 juni 2016.

Kwaliteit van leven duidelijk verminderd bij hypothyreoïdiepatiënten

In 2015 is er een online enquête gehouden naar kwaliteit van leven en tevredenheid over de behandeling en zorg bij hypothyreoïdie patiënten. Deze enquête is een initiatief van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het UMC Groningen, het UMC Utrecht, het AMC en de SON.

Bijna 2000 mensen met een vermiderde schildklierwerking hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Onder de invullers van de enquête waren zowel gebruikers van natuurlijke als synthetische medicatie en daarnaast een aantal deelnemers zonder schildklierklachten als controlegroep.

De voorlopige resultaten zijn bekendgemaakt.

Kwaliteit van leven en algemeen dagelijks functioneren waren duidelijk verminderd bij behandelde hypothyreoïdiepatiënten ten opzichte van controlepersonen.
Behandelde patiënten ervaren beduidend meer aan hypothyreoïdie gerelateerde symptomen dan controlepersonen en zijn over het algemeen slechts matig tevreden over de therapie met kunstmatig schildklierhormoon.
De hoogste tevredenheid qua medicatie werd gerapporteerd over NSH, het natuurlijk schildklierhormoon.

U vind hier het gehele artikel van Dr. Ellen Molewijk, senior onderzoeker, lectoraat Innovaties van Zorgverlening in de Farmacie, Hogeschool Utrecht

Voorlopige conclusies en aanbevelingen

De afname van kwaliteit van leven en algemeen dagelijks functioneren, en de optredende symptomen bij hypothyreoïdiepatiënten geven aan dat er weldegelijk ‘restklachten’ zijn, ondanks behandeling met schildklierhormoon.
Bijna driekwart zou graag een betere behandeling willen, wat uitnodigt tot nader klinisch/farmaceutisch onderzoek.

Een grote meerderheid van de hypothyreoïdiepatiënten zegt klachten te ervaren ondanks een ‘normale’ TSH en FT4 waarde. Dat roept vragen op over de bruikbaarheid en de bandbreedte van deze referentiewaarden bij het monitoren van de behandeling.

In de zorgverlening valt veel winst in patiënttevredenheid te behalen door de klachten van de patiënt meer serieus te nemen en meer informatie over hypothyreoïdie en de behandeling te verstrekken.

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!