Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Hillary Clinton gebruikt Armour Thyroid

on donderdag, 31 december 2015. Posted in 2015

Hillary Clinton gebruikt Armour Thyroid

Als gebruiker van Natuurlijk Schildklier Hormoon bent u in goed gezelschap!

Hillary Clinton, USA presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2016, heeft hypothyreoïdie en gebruikt Natuurlijk Schildklier Hormoon als medicatie voor de behandeling van haar te traag werkende schildklier.
Dit blijkt uit een op het internet gepubliceerde brief van haar arts.
Zij en haar arts maken hiermee een keuze die duidelijk afwijkt van de medicatie die artsen momenteel standaard voorschrijven bij de diagnose hypothyreoïdie.

In Amerika is het gebruikelijk dat presidentskandidaten hun medisch dossier openbaar maken zodat men weet of de kandidaat de functie lichamelijk en psychisch aankan.
Om alle twijfel over haar gezondheid weg te nemen publiceerde Mevr. Clinton al in juli 2015 voorafgaand aan haar nominatie een evaluatie van haar arts, Dr. Lisa Bardack of Mount Kisco, N.Y. De volledige brief is online gepubliceerd.

U kunt deze brief evenals een artikel hier lezen via de website van de The NewYork Times.
Mocht de link naar de brief niet goed werken dan vind u deze ook hier
Ook Mary Shomon, expert in schildklierproblematiek, besteedt er aandacht aan in een interessant artikel

Mrs. Clinton's current medications include Armour Thyroid...

Dr. Lisa Bardack: "Mrs. Clinton is a healthy 67-year-old female whose current medical conditions include hypothyroidism and seasonal pollen allergies..."

Nogal opvallend en van bijzonder belang is het volgende "Mrs. Clinton's current medications include Armour Thyroid..."

Een niet geheel voor de hand liggende keuze gezien de huidige voorkeur voor synthetisch schildklierhormoon T4 (levothyroxine) als medicatie bij hypothyreoïdie.
Dit synthetische schildklierhormoon T4 geeft echter lang niet altijd het gewenste resultaat. De reden daarvan is dat T4 niet bij iedereen goed wordt omgezet naar het actieve hormoon T3.
Reden voor een flink aantal patienten om over te stappen naar andere medicatie, bijvoobeeld het natuurlijk schildklierhormoon. Dit middel bevat van zichzelf zowel T4, T3, T2, T1 en T0.
Armour Thyroid, de keuze van mevrouw Clinton, is de merknaam van een natuurlijk schildklierhormoon gemaakt van de gedroogde schildklier van varkens.
Natuurlijk schildklierhormoon wordt al meer dan een eeuw gebruikt voor de behandeling van hypothyreoïdie en was daarvoor van 1928 tot 1987 in Nederland de standaardmedicatie. Zie ook dit artikel.
Helaas is er sinds 1987 veel kennis over deze medicatie, die voor een grote groep patienten onmisbaar is, verloren gegaan.

She is in excellent physical condition...

Wat betreft Hillary Clinton; men kan gerustgesteld zijn gezien de conclusie in de brief van haar arts:
“She is in excellent physical condition and fit to serve as President of the United States.”
De arts van mevr. Clinton, Dr. Bardack, is een internist die in 1990 is afgestudeerd en die geen praktijk als aanvullend (alternatief) genezer lijkt te hebben.
Ze kiest er evenwel voor om haar patiënt te behandelen met een medicijn dat niet als standaardmedicatie te boek staat.
Een keuze in het belang van haar patient die wellicht in de nabije toekomst als president van de Verenigde Staten wordt gekozen. En dus in de best mogelijke conditie moet zijn.

Moedige stap!

Het is opvallend dat dit een van de eerste keren is dat een internationaal bekend persoon als Hillary Clinton niet alleen publiek bekend maakt dat ze hypothyreoïdie heeft maar ook dat ze hiervoor NSH, natuurlijk schildklierhormoon, als medicatie neemt.

Een flinke steun in de rug van patienten met hypothyreoidie die kampen met klachten die niet of niet voldoende verdwijnen met de momenteel voorgeschreven standaardmedicatie synthetisch schildklierhormoon T4 (levothyroxine).
Zij zijn in de afgelopen 25 jaar regelmatig door hun meestal slecht geinformeerde artsen afgescheept met uitspraken als natuurlijk schildklierhormoon is niet veilig of niet zo effectief als levothyroxine.
Deze moedige stap van mevr. Clinton verdient wat de VGNS betreft dan ook applaus en navolging!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!