Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Dankbare patiënten redden beroepspraktijk van Dr. Skinner

on zondag, 01 december 2013. Posted in 2012

Tekst: Anneke Spaaks

In de Daily Mail van 8 januari 2008 stond een uitgebreid artikel over Dr. Gordon Skinner die door de General Medical Council uit zijn beroepspraktijk gezet dreigde te worden. In november 2007 verscheen hij voor de General Medical Council op beschuldiging van het roekeloos voorschrijven van schildklierhormonen aan patiënten.

Volgens de protocollen mogen deze medicijnen alleen voorgeschreven worden aan patiënten wier TSH-niveaus buiten de normale range liggen. Dr. Skinner is het echter niet eens met de officiële definitie van wat 'normaal' is.
Hij is ervan overtuigd dat veel patiënten, hoewel hun bloedtesten binnen de normaalrange blijven, schildklierhormonen behoeven. Bovendien weigert hij om alleen op een bloedtest te vertrouwen en kijkt hij naar andere factoren, zoals symptomen. Deze benadering is hoogst controversieel in Engeland (en niet alleen daar!)

Honderden patiënten van Dr. Skinner zonden getuigenissen naar de General Medical Council en een tiental van hen verscheen voor het onderzoekspanel om te getuigen ten gunste van Dr. Skinner.

Ina Whillam vertelde hoe haar arts haar diagnostiseerde als lijdend aan het chronisch vermoeidheidssyndroom en haar zei dat zij daarmee moest leren leven. Haar TSH was normaal en haar eigen veronderstelling dat zij een onderactieve schildklier had moest zij maar uit haar hoofd zetten. Ina was ernstig vermoeid, kon nauwelijks uit bed komen, kon niet werken wat tot een enorme bankschuld leidde, waardoor zij uiteindelijk gedwongen werd om haar huis te verkopen. In 2003 bezocht zij Dr. Skinner die haar vertelde dat haar lichaam schildklierhormonen nodig had. Dankzij de behandeling zijn al haar klachten verdwenen.

Della Rhodes, een zakenvrouw en hoofd van een groot bedrijf, beschreef hoe zij plotseling extreem vermoeid werd en het steeds moeilijker vond om belangrijke beslissingen in haar werk te nemen. Volgens haar dokter moest ze naar de Weight Watchers en aan gymnastiek gaan doen. Ze vertelde hoe Dr. Skinner de eerste persoon was die werkelijk naar haar luisterde en haar schildklier met succes behandelde.

Paul Shopland vertelde hoe zijn zoon Chris, op zijn negende gediagnosticeerd als chronisch vermoeid, tien jaar van zijn leven verloor. Een jaar nadat Dr. Skinner startte met hormoontherapie waren zijn klachten verdwenen. Hij beklimt nu bergen.
Een bizarre situatie: een dokter wiens carrière geruïneerd dreigde te worden omdat hij honderden patiënten geholpen heeft die, totdat zij hem opzochten, vreesden dat er geen enkele hoop op verbetering was.

En toch durfde professor Weetman, voorzitter van de British Thyroid Association, opgeroepen om als deskundige te getuigen tegen Dr. Skinner, te verklaren dat de meeste van deze patiënten in werkelijkheid leden aan een somatoforme stoornis.
Hun symptomen waren vooral psychologisch,  de thyroxine werkte als een soort placebo!

Volgens professor Weetman kan het gevaarlijk zijn om iemand te behandelen met normale bloedwaarden. Maar wat is normaal? Eén van de patiënten die voor Dr. Skinner getuigde verklaarde dat hij in Duitsland een onderactieve schildklier had, maar dat hij in Engeland, waar de TSH-normaalwaarden anders liggen, gezond werd verklaard.
Het verschil in TSH-waarden tussen Engeland en Amerika is zelfs nog groter. In Engeland geldt een TSH tussen 0.5 en 5 als normaal, terwijl in Amerika de range 0.3 tot 3.0 is, wat impliceert dat er in Amerika veel meer schildklierpatiënten zijn. (In Nederland geldt als meest gebruikelijke normaalrange 0.4 tot 4.0, dit varieert enigszins per laboratorium).

De uitslag van de behandeling van de aanklacht tegen Dr. Skinner luidde dat hij schuldig werd bevonden aan 'roekeloos voorschrijven' en 'aangetast vermogen om te praktiseren.' Hem werd echter wel toegestaan om door te gaan met het behandelen van zijn patiënten op de manier zoals hij gewend was met die restrictie, dat hij alleen nieuwe patiënten mag aannemen als ze verwezen zijn door een arts en dat zijn klinische procedures in de komende drie jaar ieder half jaar door de Council gecontroleerd moeten worden.

Een hoogst verwarrende uitspraak. Duidelijk moge echter zijn dat de dankbare patiënten van Dr. Skinner vooralsnog zijn beroepspraktijk gered hebben en dat de uitspraak een stap is in de richting van de onhoudbaarheid van de TSH-test als 'gouden standaard'.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!