Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten van de VGNS en de laatste wetenswaardigheden op het gebied van natuurlijke schildkliermedicatie en hypothyreoïdie.
Leden van de VGNS ontvangen daarnaast regelmatig een nieuwsbrief met daarin het allerlaatste nieuws.

Bloed is goed dus patiënt is goed?

on dinsdag, 02 juni 2015. Posted in 2015

Bloed is goed dus patiënt is goed?

Landelijk onderzoek naar de Kwaliteit van leven en Tevredenheid over de behandeling en zorg bij hypothyreoïdie patiënten door de Hogeschool Utrecht

In het kader van dit onderzoek is er een begeleidend artikel geschreven door Avesta Karanzai, student Farmakunde, Hogeschool Utrecht.

"Bloed is goed, dus patiënt is goed?"

U vind het artikel hier

 

Schildklier en Depressie; Ledendag 2015

on zondag, 21 december 2014. Posted in 2015

Schildklier en Depressie; Ledendag 2015

Op 14 maart 2015 houdt de VGNS haar jaarlijkse ledendag.
Voor het middagprogramma, vrij toegankelijk voor niet-leden, hebben wij als thema gekozen: Schildklier en Depressie.
Deze relatie wordt vaak niet onderkend en menig schildklierpatiënt krijgt ten onrechte te horen dat het 'tussen de oren' zit.

Professor Drexhage, immunoloog verbonden aan de Universiteit van Rotterdam, houdt een lezing over het verband tussen psychische aandoeningen en verstoringen in het immuunsysteem. Hij zal daarbij met name aandacht besteden aan de relatie tussen depressie (zichtbaar als 'het ontstoken brein') en schildklieraandoeningen.
Daarnaast zal een arts die bekend is met natuurlijke schildkliermedicatie ingaan op de behandeling van depressie bij schildklierpatiënten.

Houdt u de website in de gaten voor nadere informatie over tijd en plaats.

Mary Shomon spreekt op schildkliercongres

on zaterdag, 25 oktober 2014. Posted in 2014

Mary Shomon spreekt op schildkliercongres

Mary Shomon, ervaringsdeskundige en patiëntencoach, inmiddels Amerika's bekendste activiste en voorvechtster in de strijd voor schildklierpatiënten.

Mary Shomon geeft over de hele wereld lezingen en workshops en komt in november 2014 naar Nederland.

Uitbreiding artsenlijst

on maandag, 06 oktober 2014. Posted in 2014

Uitbreiding artsenlijst

De artsenlijst (voor leden) is enige tijd geleden uitgebreid met artsen die in België werkzaam zijn omdat er in toenemende mate door Belgische patiënten namen en adressen van artsen worden gevraagd. Wij tellen inmiddels ook Belgen onder onze leden.

Er zijn deze maand een aantal nieuwe nederlandse artsen aan de lijst toegevoegd.

Op het ogenblik worden door apotheken namen en adressen verzameld van artsen die natuurlijk schildklierhormoon voorschrijven. Zodra de lijsten compleet zijn worden deze artsen aangeschreven en zal hen gevraagd worden of zij op de VGNS-artsenlijst geplaatst mogen worden. Naar verwachting zal deze lijst hierdoor aanzienlijk uitgebreid worden.

Vergelijkend onderzoek Dr. Thanh Hoang

on donderdag, 30 januari 2014. Posted in 2014

Vergelijkend onderzoek Dr. Thanh Hoang

Dr. Thanh Hoang, een endocrinoloog verbonden aan de staf van het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, MD, presenteerde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society de resultaten van zijn onderzoek naar het natuurlijk schildklierhormoon.

Artikel in Gezond Nu

on dinsdag, 31 december 2013.

Artikel in Gezond Nu

In de GezondNu van november 2011 is een uitgebreid artikel verschenen over de vele facetten van de schildklier en de nare gevolgen wanneer deze niet meer goed functioneert. Ook Anneke Spaaks is geinterviewd voor dit artikel dat u hier in zijn geheel kunt lezen.

Verband Reumatische Atritis en Hypothyreoïdie

on zaterdag, 28 december 2013. Posted in 2013

Uit het proefschrift van H.G. Rateman (promotie 16-9-2013) blijkt dat hypothyreoïdie (trage schildklierwerking) voorkomt bij 7 % van de R.A.-patiënten (Reumatische Atritis, een ontstekingsziekte van de gewrichten). Dat is tweemaal vaker dan in de algemene bevolking.
Bovendien toonde Rateman aan dat er een sterk verhoogd risico is op hart- en vaatziekten bij patiënten die zowel R.A. en hypothyreoïdie hebben.
Oud nieuws voor degenen die het boek van Barnes gelezen hebben.

Verband hyperthyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

on vrijdag, 20 december 2013. Posted in 2013

In een Deens onderzoek onder 2631 personen met hyperthyreoïdie (te snelle schildklierwerking) gekoppeld aan controlepersonen zonder hyperthyreoïdie in een verhouding 1:4, beide groepen werden gemiddeld 6 jaar gevolgd.
Uit het onderzoek bleek dat personen met hyperthyreoïdie een groter risico lopen om opgenomen te worden met een psychiatrische diagnose en behandeld te worden met antipsychotica, antidepressiva en angstremmers.

Dankbare patiënten redden beroepspraktijk van Dr. Skinner

on zondag, 01 december 2013. Posted in 2012

Tekst: Anneke Spaaks

In de Daily Mail van 8 januari 2008 stond een uitgebreid artikel over Dr. Gordon Skinner die door de General Medical Council uit zijn beroepspraktijk gezet dreigde te worden. In november 2007 verscheen hij voor de General Medical Council op beschuldiging van het roekeloos voorschrijven van schildklierhormonen aan patiënten.

Volgens de protocollen mogen deze medicijnen alleen voorgeschreven worden aan patiënten wier TSH-niveaus buiten de normale range liggen. Dr. Skinner is het echter niet eens met de officiële definitie van wat 'normaal' is.
Hij is ervan overtuigd dat veel patiënten, hoewel hun bloedtesten binnen de normaalrange blijven, schildklierhormonen behoeven. Bovendien weigert hij om alleen op een bloedtest te vertrouwen en kijkt hij naar andere factoren, zoals symptomen. Deze benadering is hoogst controversieel in Engeland (en niet alleen daar!)

Honderden patiënten van Dr. Skinner zonden getuigenissen naar de General Medical Council en een tiental van hen verscheen voor het onderzoekspanel om te getuigen ten gunste van Dr. Skinner.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!