• Mijn TSH is normaal!

  Mijn TSH is normaal!

  Kan ik dan toch schildklierpatiënt zijn?     De TSH-test zegt niets over wat er werkelijk in de cellen en weefsels gebeurt. Met een normale TSH-waarde kan men wel degelijk klachten hebben die op een verstoorde schildklierwerking wijzen. Lees het verhaal van Anneke... Lees meer...
 • Zit het tussen mijn oren?

  Zit het tussen mijn oren?

  Psychische klachten als depressiviteit, stemmingswisselingen, angststoornissen, concentratie- en geheugenstoornissen worden ten onrechte vaak niet herkend als symptomen van te lage schildklierfunctie. Lees het verhaal van Jaqueline... Lees meer...
 • Waarom ben ik altijd zo moe?

  Waarom ben ik altijd zo moe?

  Vermoeidheid kan een teken van verstoorde schildklierwerking zijn. In een in 2010 gehouden enquête onder schildklierpatiënten was het zelfs de meest genoemde klacht. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Corry... Lees meer...
 • Waarom verdwijnen mijn klachten niet met Thyrax?

  Waarom verdwijnen mijn klachten niet met Thyrax?

  Synthetisch T4 hormoon geeft niet altijd het gewenste resultaat. T4 is feitelijk een préhormoon en wordt niet bij iedereen goed omgezet naar T3. T3 is het actieve hormoon en noodzakelijk voor het goed functioneren van lichaam en geest. Lees het verhaal van Sophie... Lees meer...
 • Thyrax en Cytomel; mijn klachten verdwijnen niet!

  Thyrax en Cytomel; mijn klachten verdwijnen niet!

  Sommige patiënten reageren zowel op synthetisch T4 (Thyrax) als op de combinatie van synthetisch T4 en T3 (Cytomel) niet goed. Voor hen kan het natuurlijke schildklierhormoon wel de juiste medicatie blijken te zijn. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Sylvia... Lees meer...
 • Waarom word ik zo dik?

  Waarom word ik zo dik?

  De schildklier regelt het metabolisme van het lichaam. Is de schildklierwerking onvoldoende dan verloopt ook het metabolisme trager. Gevolg is dat koolhydraten en vetten niet alle worden afgebroken maar in het lichaam worden opgeslagen. Het resultaat is toename van gewicht. Lees het verhaal van Anette... Lees meer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Diagnostiek hypothyreoidie

De VGNS is kritisch ten aanzien van de reguliere methode om hypothyreoidie vast te stellen. Het inzicht groeit dat de huidige bloedtesten ontoereikend zijn om de schildklierfunctie te bepalen. Er bestaat niet zoiets als een gemiddelde patiënt!

lees meer...

Erkenning natuurlijk schildklierhormoon

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar effectief  gebleken voor miljoenen patiënten wereldwijd en moet als alternatief voor synthetische hormonen, die hun beperkingen hebben, beschikbaar zijn en blijven.

lees meer...

Individuele keuze en vrijheid in medicatie

Patiënten en artsen dienen een vrije keuze te hebben in het soort medicatie dat zij willen gebruiken. Het belang van de patiënt moet voorop staan, niet een protocol of bloedtest. Iedere arts heeft de plicht om de gezondheid van de patiënt te bevorderen

lees meer...

Wie zijn wij?

De Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS) werd in 2010 opgericht. Dit na een geslaagde actie om de verkrijgbaarheid van natuurlijk schildklierhormoon in Nederland te behouden.
Eind 2010 dreigde een algeheel bereidings- en afleveringsverbod voor natuurlijk schildklierhormoon en speciaal voor thyreoïdum. Een tweetal apothekers hadden dit verbod al opgelegd gekregen.
Dit leidde tot grote ontzetting bij veel gebruikers, juist voor hen is natuurlijk schildklierhormoon essentieel voor hun levenskwaliteit.

Wat is onze missie?

Onze missie is om de belangen van gebruikers van natuurlijk schildklierhormoon in brede zin te behartigen en daarbij op te treden als intermediair tussen patiënten en officiële instanties.

Veel mensen hebben schildklierziekten of problemen. Vanwege naar onze mening ontoereikende diagnostiek  worden deze problemen vaak niet herkend en erkend.
Patiënten waarbij er wel een diagnose is worden niet altijd adequaat behandeld en blijven soms met een aantal klachten achter. Deze patiënten zijn mogelijk gebaat bij andere medicatie.

De VGNS zet zich daarom in voor:

 • Betere diagnostiek
 • Erkenning van natuurlijk schildklierhormoon als medicatie
 • Individuele keuze en vrijheid in medicatie

De werking van de Schildklier

De schildklier is een ingewikkeld orgaan en is verantwoordelijk voor vele processen in het lichaam. Dat doet hij onder andere door het maken van een aantal hormonen waarvan T4 en T3 de belangrijkste zijn.T3 is het actieve hormoon en is essentieel voor het goed functioneren van ons lichaam en onze geest. T4 is eigenlijk niet direct actief in ons lichaam, dit hormoon wordt door ons lichaam naar behoefte omgezet in T3. Dat wil zeggen, als alles goed gaat.
Is er te weinig T4 dan is er niet genoeg om om te zetten en bijgevolg ook te weinig T3. Maar soms is er wel genoeg T4 en toch te weinig T3, het lichaam zorgt dan niet zelf voor voldoende omzetting van T4 naar T3.

Voor de behandeling van een trage of ontbrekende schildklierfunctie is tegenwoordig de eerste keuze een medicatie die enkel de T4 aanvult. Voor veel patiënten is dit ook voldoende en zij reageren hier prima op. Voor een flinke groep patiënten gaat dit echter niet goed en zij hebben ook T3 nodig om klachtenvrij te worden. De meeste internisten en huisartsen (h)erkennen dit probleem echter niet, waardoor het voor deze groep patiënten heel moeilijk wordt om optimaal behandeld te worden.

Een oplossing voor deze groep is om natuurlijke hormoonmedicatie te gaan slikken. Dit wordt uit natuurlijke middelen gehaald en er is van nature zowel T4 als T3 hormoon in aanwezig. Het lijkt daardoor het meest op wat een een goed functionerende schildklier aanmaakt.

Op de website van de VGNS vindt u veel informatie, onder andere over:

 • Schildklierziekten
 • Diagnostiek en de kritiek daarop
 • Patiënten verhalen
 • Natuurlijke schildkliermedicatie
 • Wetenschappelijk Onderzoek
 • Literatuur

Heeft u op- of aanmerkingen, tips of andere feedback, neem dan svp contact op met de VGNS via het contactformulier

 

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. En niet slechts de afwezigheid van ziekte of handicap.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!